- ហុងកុងៈ ច្បាប់អនុញ្ញាតិឲ្យស្រ្តីដែលត្រូវប្តីក្បត់ អាចសម្លាប់ប្តីបាន ដោយប្រើដៃទទេ ពោលគឺពុំមានឧបករណ៍ជំនួយអ្វីទាំង អស់។ - រដ្ឋ Navada អាមេរិកៈ អ្នកដែលបំពេញកិច្ចការ អនុវត្តច្បាប់ ពេលដែលមកកាន់ក ...

sabay @ 2012-2-3 14:02
sabay @ 2012-2-3 14:02
khmer @ 2012-1-20 21:41
khmer @ 2012-1-20 21:43

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​នៃ​សេវាកម្ម​ស្រាវជ្រាវ​កសិកម្ម (ARS) លោក Les Torrans បាន​ចំណាយ​ពេល​ភាគ​ច្រើន​នៃ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​គាត់​នៅ​តំបន់​ដីសណ្ដ​ទន្លេ Mississippi ស្វែងរក​វិធី​នានា​ដើម្បី​ជួយ​កសិករ​ទ្រង ...

khmer @ 2012-1-20 21:28
khmer @ 2012-1-20 21:28

ភូមិវិទ្យា​ប្រទេស​កម្ពុជា ប្រទេស​ខ្មែរ ជា​ប្រទេស​មួយ​នៃ​អាស៊ី​មូសុង​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ចន្លោះ​ខ្សែស្រប​ទី​១០ និង​ខ្សែស្រប​ទី​១៥ នៃ​រយៈ​ទទឹង​ខាងជើង និង​នៅ​ចន្លោះ​ខ្សែ​បណ ...

khmer @ 2012-1-20 21:10
khmer @ 2012-1-20 21:10
Next »

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagPreviousCustomerMobile V
To Top