តម្លៃពិសេស បានមកដល់ទៀតហើយបងៗ! សំរាប់ឱកាសពិសេសថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ ប៊ុន ជ្រា ត្រាលវែល យើងខ្ញុំបានរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ ...

bunchrea @ 2017-11-28 09:52
bunchrea @ 2017-11-28 09:52
dara @ 2016-11-11 17:18
dara @ 2016-11-11 17:18
dara @ 2016-11-7 16:15
dara @ 2016-11-7 16:15

សូមរីករាយដំណើរកម្សាន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ ធូវើលដ៍ ត្រាវែល ទៅទស្សនា ប្រទេសចិន ទីក្រុងយ៉ាងស៊រ-គួយលីន-ក្វាងចូវ ៨ថ្ងៃ ដោយការហោះហើរវុលពេលព្រឹក ចំណេញពេលវេលា ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ៤ ចេញដ ...

dara @ 2016-11-7 11:15
dara @ 2016-11-7 11:15

រីករាយដំណើរកំសាន្តដ៏អស្ចារ្យទៅកាន់ ប្រទេសជប៉ុន រយៈពេល៥ថ្ងៃ តំលៃពិសេស ១,២៩៩ដុល្លា(តម្លៃនេះរួមបញ្ចូលថ្លៃវីសារ និងថ្លៃផ្សេងៗរួចរាល់អស់ហើយ) ធ្វើដំណើរតាមរយៈយន្តហោះ Vietnam Airline។ #Japan + ចេញដំណើរៈ ២៣ ...

dara @ 2016-11-5 16:44
dara @ 2016-11-5 16:44

កាន់តែពិសេស សំរាប់ឪកាសបុណ្យអុំទូក និង បុណ្យឆ្លងឆ្នាំ ខាងមុខក្រុមហ៊នទេសចរណ៌ អេសធីប៊ី មានរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេស 10ថ្ងៃ (ប្រទេសអង់គ្លេស-បារាំង-ហូឡង់) + ចេញដំណើរ: ក្រុមទី 1: 09/11 ...

dara @ 2016-11-4 16:44
dara @ 2016-11-4 16:44

ឱកាសពិសេសសំរាប់ បុណ្យព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក ឆ្លងឆ្នាំនិងចូលឆ្នាំចិនខាងមុខក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ ធូវើលដ៏ត្រាវែលមានរៀបចំ ដំណើរកំសាន្តក្នុងតំលៃពិសេសទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុង-ម៉ាកាវ-សិនជិន-ជូហាយ តំលៃស ...

dara @ 2016-11-4 14:55
dara @ 2016-11-4 14:55

ឱកាសពិសេសសំរាប់ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ព្រះរាជពិធីអុំទូក និងឆ្លងឆ្នាំខាងមុខ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ ធូវើលដ៏ ត្រាវែលមានរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសថៃ ឈាងម៉ៃ ឈាងរ៉ៃ 5ថ្ងៃ តំលៃសរុប VIP 555$ដុល្លា ចេញដំណើរថ្ ...

dara @ 2016-11-4 10:37
dara @ 2016-11-4 10:37
dara @ 2016-11-3 16:28
dara @ 2016-11-3 16:28
dara @ 2016-11-3 16:17
dara @ 2016-11-3 16:17

ឱកាសពិសេសសំរាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសលកខាងមុខ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ ធូវើលដ៏ ត្រាវែលមានរៀបចំដំណើរកំសាន្តក្នុងតំលៃពិសេសទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំង-អ៊ូស៊ី-សៀងហៃ ៧ថ្ងៃ តំលៃសរុប 999$ ចេញដំណើរថ្ងៃទី 27/12/2017 (ឆ្លង ...

dara @ 2016-11-3 11:12
dara @ 2016-11-3 11:12

ឱកាសពិសេសសំរាប់ ព្រះរាជពិធីអុំទូក និងឆ្លងឆ្នាំខាងមុខ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ ធូវើលដ៏ ត្រាវែលមានរៀបចំដំណើរកំសាន្តក្នុងតំលៃពិសេសទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយ-សមុទ្រហាឡុង ៥ថ្ងៃ តំលៃសរុប 495$(តាមរថយន្ត+យន្តហោះ) ...

dara @ 2016-11-3 08:56
dara @ 2016-11-3 08:56

ពិសេសសំរាប់ បុណ្យព្រះរាជពិធីអុំទូក និងឆ្លងឆ្នាំខាងមុខ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ ធូវើលដ៏ ត្រាវែលមានរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសថៃក្នុងតំលៃពិសេសដូចខាងក្រោម: 1. បាងកក ប៉ាតាយ៉ា 5ថ្ងៃ តំលៃសរុបរួម 295$ដុ ...

dara @ 2016-11-2 16:54
dara @ 2016-11-2 16:54
dara @ 2016-11-2 14:18
dara @ 2016-11-2 14:18
dara @ 2016-11-2 11:11
dara @ 2016-11-2 11:11

សេវាកម្មល្អ អាហារឆ្ងាញ់ មគ្គុទេសក៍រស់រាយរាក់ទាក់ សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ គុណភាព និងការទទួលខុសត្រូវ ខ្ពស់ជាគោលដៅចំបងបំផុតរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ។ ទំនាក់ទំនងផ្នែកដំណើរកំសាន្ត(Tours) 015 824 449, 010 30 222 ...

sabay @ 2014-11-16 16:49
sabay @ 2014-11-16 16:49
sabay @ 2014-11-16 16:41
sabay @ 2014-11-16 16:41

សេវាកម្មល្អ អាហារឆ្ងាញ់ មគ្គុទេសក៍រស់រាយរាក់ទាក់ សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ គុណភាព និងការទទួលខុសត្រូវ ខ្ពស់ជាគោលដៅចំបងបំផុតរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ។ ទំនាក់ទំនងផ្នែកដំណើរកំសាន្ត(Tours) 015 824 449, 010 30 222 ...

sabay @ 2014-11-16 16:38
sabay @ 2014-11-16 16:38

សេវាកម្មល្អ អាហារឆ្ងាញ់ មគ្គុទេសក៍រស់រាយរាក់ទាក់ សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ គុណភាព និងការទទួលខុសត្រូវ ខ្ពស់ជាគោលដៅចំបងបំផុតរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ។ ទំនាក់ទំនងផ្នែកដំណើរកំសាន្ត(Tours) 015 824 449, 010 30 222 ...

sabay @ 2014-11-16 16:36
sabay @ 2014-11-16 16:36

សេវាកម្មល្អ អាហារឆ្ងាញ់ មគ្គុទេសក៍រស់រាយរាក់ទាក់ សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ គុណភាព និងការទទួលខុសត្រូវ ខ្ពស់ជាគោលដៅចំបងបំផុតរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ។ ទំនាក់ទំនងផ្នែកដំណើរកំសាន្ត(Tours) 015 824 449, 010 30 222 ...

sabay @ 2014-11-16 16:32
sabay @ 2014-11-16 16:32

សេវាកម្មល្អ អាហារឆ្ងាញ់ មគ្គុទេសក៍រស់រាយរាក់ទាក់ សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ គុណភាព និងការទទួលខុសត្រូវ ខ្ពស់ជាគោលដៅចំបងបំផុតរបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ។ ទំនាក់ទំនងផ្នែកដំណើរកំសាន្ត(Tours) 015 824 449, 010 30 222 ...

sabay @ 2014-11-16 16:30
sabay @ 2014-11-16 16:30

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagCustomerMobile V
To Top