ខាងលើ៖ Khmer Rotanaktraiy, ខាង ក្រោម៖ Khmer OS Muol Pali ប្រសិន​បើ​យើង​មើល​សណ្ឋាន​ពុម្ព​អក្សរ Khmer OS Muol Pali និង​ពុម្ព​អក្សរ Khmer Rotanaktraiy គឺ​វា​ស្រដៀង​គ្នា។ តែ​បើ​សង្កេត​ឲ្យ​យូរ គឺ​យើង​ឃើញ​ថា​ពុម្ព​អក្សរ Khmer Rotanaktra ...

khmer @ 2011-12-4 20:48
khmer @ 2011-12-4 20:48

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ បង​ប្រុស ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​នូវ​ពុម្ព​អក្សរដៃ​ខ្វៀក ហើយ​មាន​ការ​ពេញ​និយម​យ៉ាង​ច្រើន​ពី​សំណាក់​បង​ប្អូន​ជនជាតិ​ខ្មែរ។ ហើយ​កាល​ ...

khmer @ 2011-12-4 20:44
khmer @ 2011-12-4 20:44

ពុម្ពអក្សរ ខ្មែរ​ខាវអ៊‍ីដាង​នេះ ខ្ញុំ​យក​គំរូ​តាម​សៀវភៅ​ថ្នាក់​ទី ១ សម្រាប់​បង្រៀន​កុមារ​នៅ​ជំរំ​ខាវអ៊‍ីដាង ដែល​ខ្ញុំ​បាន​​ពី​​ប្លក​ ហនុមាន ។ ពុម្ពអក្សរ​នេះ ជា​ប្រភេទ​អក្សរ​សរសេរ​ដោយ​​ ...

khmer @ 2011-12-4 20:40
khmer @ 2011-12-4 20:40

អរគុណ​បង​ប្រុស សុខ ចំរើន ដែល​បាន​ផ្ដល់​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដខ្មែរ​ថ្មីនេះ មក​ដាក់​ផ្សាយ​ចែករំលែក​ដល់​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ទាំង​អស់។ ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​បង​ប្រុស​បាន​ធ្វើ​មាន​ដូច​ជា៖ [*]Khmer Music (ផ្គុំ ...

khmer @ 2011-12-4 20:37
khmer @ 2011-12-4 20:37
khmer @ 2011-12-4 20:21
khmer @ 2011-12-4 20:21
khmer @ 2011-12-4 20:13
khmer @ 2011-12-4 20:13
khmer @ 2011-12-2 13:18
khmer @ 2011-12-2 13:18
Next »

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagPreviousCustomerMobile V
To Top