ថែមៗៗ ថែមទៀតហើយសម្រាប់ឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះ​! NTL Technology នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវPromotion ពិសេសសម្រាប់រាល់ការទិញផលិតផល​ទឹកថ្នាំ PremiumToner Cartridge ពីហាងយេីងខ្ញុំ។ ប្រញាប់ឡើង!ទាក់ទងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមរយៈ ...

SamphorsNTL @ 2017-10-24 15:30
SamphorsNTL @ 2017-10-24 15:30

ថែមៗៗ ថែមទៀតហើយសម្រាប់ឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះ​! NTL Technology នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវPromotion ពិសេសសម្រាប់រាល់ការទិញផលិតផល​ទឹកថ្នាំ PremiumToner Cartridge ពីហាងយេីងខ្ញុំ។ ប្រញាប់ឡើង!ទាក់ទងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមរយៈ ...

LyBunhongNTL @ 2017-10-24 15:26
LyBunhongNTL @ 2017-10-24 15:26
Menghong @ 2017-10-20 11:54
Menghong @ 2017-10-20 11:54
Menghong @ 2017-10-16 09:35
Menghong @ 2017-10-16 09:35
Menghong @ 2017-10-16 09:23
Menghong @ 2017-10-16 09:23

ព្រីនធ័ររបស់អ្នកមានបញ្ហាមែនទេ? កុំបារម្ភ NTLTechnology មានជាងជំនាញៗរង់ចាំដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជូនលោកអ្នកជានិច្ច សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023 88 09 21/ 010 40 22 55 #NTLTechnology #Printer #Toner ...

SamphorsNTL @ 2017-10-13 10:22
SamphorsNTL @ 2017-10-13 10:22

ព្រីនធ័ររបស់អ្នកមានបញ្ហាមែនទេ? កុំបារម្ភ NTLTechnology មានជាងជំនាញៗរង់ចាំដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជូនលោកអ្នកជានិច្ច សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023 88 09 21/ 010 40 22 55 #NTLTechnology #Printer #Tone ...

LyBunhongNTL @ 2017-10-13 09:37
LyBunhongNTL @ 2017-10-13 09:37
Menghong @ 2017-10-6 15:14
Menghong @ 2017-10-6 15:14

NTL Tecnhnology តើម៉ាស៊ីនព្រីនរបស់លោកអ្នកអស់ទឹកថ្នាំហើយមែនទេ?តើលោកអ្នកពុំមានពេលក្នុងការទិញទឹកថ្នាំឬយកម៉ាស៊ីនព្រីនទៅបញ្ចូលទឹកថ្នាំទេមែនទេ?កុំបារម្ភ!យើងមានសេវាកម្ម​បញ្ចូលទឹកថ្នាំដល់ទីកន្លែង ទ ...

SamphorsNTL @ 2017-10-4 11:14
SamphorsNTL @ 2017-10-4 11:14

តើម៉ាស៊ីនព្រីនរបស់លោកអ្នកអស់ទឹកថ្នាំហើយមែនទេ?តើលោកអ្នកពុំមានពេលក្នុងការទិញទឹកថ្នាំឬយកម៉ាស៊ីនព្រីនទៅបញ្ចូលទឹកថ្នាំទេមែនទេ?កុំបារម្ភ!យើងមានសេវាកម្ម​បញ្ចូលទឹកថ្នាំដល់ទីកន្លែង ទាក់ទងមក ...

LyBunhongNTL @ 2017-10-4 09:40
LyBunhongNTL @ 2017-10-4 09:40

ពិបាកក្នុងការរកកន្លែងបញ្ចូលទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រមែនទេ!!! NTL Technology យើងខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានចំពោះបញ្ហានេះ​!!! ជ្រើសរើសសេវាប្តូរទឹកថ្នាំដល់ទីកន្លែងពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំឥលូវនេះ!!! ទំនាក់ទំនងលេខ ...

SamphorsNTL @ 2017-9-29 14:05
SamphorsNTL @ 2017-9-29 14:05

ពិបាកក្នុងការរកកន្លែងបញ្ចូលទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រមែនទេ!!! NTL Technology យើងខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានចំពោះបញ្ហានេះ​!!! ជ្រើសរើសសេវាប្តូរទឹកថ្នាំដល់ទីកន្លែងពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំឥលូវនេះ!!! ទំនា ...

LyBunhongNTL @ 2017-9-29 11:49
LyBunhongNTL @ 2017-9-29 11:49

NTL Technology is a rapid growing companies that specialist in Toner cartridge of printer in Cambodia, as such Machine HP printer, Canon Printer, Brother Printer, Machine Photocopy Canon new and second and all kinds of technology products. NTL Technology គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយមានការរីកចម្រើនទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សដែ ...

LyBunhongNTL @ 2017-9-22 16:03
LyBunhongNTL @ 2017-9-22 16:03
Menghong @ 2017-9-19 09:45
Menghong @ 2017-9-19 09:45
Menghong @ 2017-9-19 09:02
Menghong @ 2017-9-19 09:02

ថែមអស់ស្ទះ!​សម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ ក្រុមហ៊ុន NTL Technology នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវ Promotion ពិសេសសម្រាប់រាល់ការទិញផលិតផល​ទឹកថ្នាំ Premium TonerCartridge ពីក្រុមហ៊ុន​យើង​ ខ្ញុំ។ ទិញ​ ២ប្រអប់​ ថែមជូនក្រ ...

SamphorsNTL @ 2017-9-6 14:25
SamphorsNTL @ 2017-9-6 14:25

ថែមអស់ស្ទះ!​សម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ​ ក្រុមហ៊ុន NTL Technology នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវ Promotion ពិសេសសម្រាប់រាល់ការទិញផលិតផល​ទឹកថ្នាំ Premium TonerCartridge ពីក្រុមហ៊ុន​យើង​ ខ្ញុំ។ ទិញ​ ២ប្រអប់​ ថែមជូនក្រ ...

LyBunhongNTL @ 2017-9-6 14:20
LyBunhongNTL @ 2017-9-6 14:20
Tommy @ 2017-9-5 09:26
Tommy @ 2017-9-5 09:26
Tommy @ 2017-9-4 11:39
Tommy @ 2017-9-4 11:39

អាជីវកម្មដែលអាចចងភ្ជាប់ទៅនឹងទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សទូទៅបាន ជំនួញនោះនឹងផ្តល់ជាផលឲ្យអ្នកមិនចេះស្រាក់ស្រាន្តឡើយ។ ជាឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ ជាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាទាំង៤ដែលបានកំពុងភ្ជាប់ទៅន ...

Tommy @ 2017-9-3 08:52
Tommy @ 2017-9-3 08:52

ស្របពេលដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍បានអនុវត្តន៍ច្បាប់ពាណិច្ចកម្មអេឡិចត្រូនិករួចមកហើយ កម្ពុជាកំពុងព្រៀងច្បាប់នេះនៅឡើយ ដូច្នោះប្រជាជនទូទៅគួរស្វែងយល់ ជាពិសេសអ្នកលក់អនឡាញ ជៀសវាងការប្រព្រឹត្តខុសដោយ ...

Tommy @ 2017-9-3 08:45
Tommy @ 2017-9-3 08:45
dara @ 2017-9-2 16:44
dara @ 2017-9-2 16:44

យើងគ្រប់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់រួចមកហើយពី Torrent និងមានខ្លះក៏ប្រហែលមិនទាន់ស្គាល់ផងដែរ។ Torrent ជាបណ្ដុំនៃឯកសារជាច្រើនលើពិភពលោកដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នា ដូចជាកម្មវិធី, វីដេអូ, ចម្រៀង, កម្មវិធីទូរទស ...

Tommy @ 2017-9-2 15:11
Tommy @ 2017-9-2 15:11

អាច​ជា​ការ​គន្លឹះ​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​មួយ​សម្រាប់​លោក​អ្នក ដែល​ប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ដំណើរការ​ការ​ជាមួយ Windows OS។ ផ្ទាំង​ Login screen នឹង​បង្ហាញ​ឡើង ប្រសិន​អ្នក​បាន​កំណត់​ប្រើ Password ​នៃ​គណនី User ក ...

dara @ 2017-9-1 16:59
dara @ 2017-9-1 16:59

បច្ចុប្បន្នបណ្ដាញ ​Internet កាន់តែមានការរីកចម្រើន ហើយក៏ត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរសឹងតែគ្រប់វ័យទៅហើយ ដែលខុសឆ្ងាយស្រឡះកាលពីជាង១០ឆ្នាំមុន។ ជាការពិតដើម្បីប្រើប្រាស់ Internet បា ...

Riya @ 2017-9-1 16:25
Riya @ 2017-9-1 16:25
Vutha @ 2017-8-31 17:18
Vutha @ 2017-8-31 17:18

ក្នុងពេលបច្ចុបន្បការប្រើប្រាស់ Internet មានការកើនឡើងជាច្រើន ដូចច្នេះហើយមានអ្នកខ្លះ លេង Internet តាមទូរសព្ទ័ដៃ នឹងអ្នកខ្លះទៀតរកកន្លែង ណាដែលមាន WiFi ដើម្បីលេង ។ ហើយមានមួយចំនួនក៏បាន តភ្ជាប់ Internet នៅក្ន ...

dara @ 2017-8-31 17:11
dara @ 2017-8-31 17:11
SamphorsNTL @ 2017-8-30 13:54
SamphorsNTL @ 2017-8-30 13:54
LyBunhongNTL @ 2017-8-30 13:50
LyBunhongNTL @ 2017-8-30 13:50

បច្ចុប្នន្នចំនួនអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្ដល្បីនៅលើកុំព្យូទ័រ និងស្មាតហ្វូនមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើន ហើយជាការពិតណាស់ប្រសិនបើការទស្សនាទាំងនោះមានអក្សររត់ (Subtitle) ថែមទៀតពិតជាពិសេស។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹង ...

Tommy @ 2017-8-28 09:55
Tommy @ 2017-8-28 09:55

​ការ​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows ​គឺ​ត្រូវ​គិត​លើ​ប្រភេទ Partition ​ដែល​ចែក​ចេញ​ជា​ពីរ​នោះ​គឺ ការ​ដំឡើង​ដោយ​ប្រើ MBR ឬ GPT partition style។ ​នៅ​ពេល​ដំឡើង Windows ​លើ UEFI-based PCs ដោយ​ប្រើ Windows Setup ​នោះ hard drive p ...

Menghong @ 2017-8-17 10:46
Menghong @ 2017-8-17 10:46
Menghong @ 2017-8-17 10:39
Menghong @ 2017-8-17 10:39
Menghong @ 2017-8-16 09:04
Menghong @ 2017-8-16 09:04
Menghong @ 2017-8-15 17:13
Menghong @ 2017-8-15 17:13

សព្វថ្ងៃនេះ អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ដែលដំណើរការប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ Microsoft Windows មួយចំនួន មានការ ព្រួយបារម្ភ ច្រើនអំពី បញ្ហាមេរោគ លើកុំព្យូទ័រ ជាពិសេស មិត្តនារីតែម្តង។ នៅពេលកុំព្យូទ័រ ដើរ ...

Menghong @ 2017-7-29 13:31
Menghong @ 2017-7-29 13:31
Menghong @ 2017-7-29 08:57
Menghong @ 2017-7-29 08:57

Navicat Premiumគឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្ន័យ ដែលអាចអោយអ្នកភ្ជាប់ទៅ ប្រព័ន្ធទិន្ន័យMySQL,MariaDB,SQL Server,Oracle,PostgreSQLនិងSQLiteក្នុងពេលតែមួយ Navicat Premiumបានរួមបញ្ចូលមុខងារផ្សេងទៀតរបស់Navicat ហើយក៏បានគាំទ្រម ...

Taingvengly @ 2016-12-29 14:04
nanosmall @ 2017-7-19 10:28
Moon @ 2017-7-12 17:23
Moon @ 2017-7-12 17:23

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្ន័យ(Server) គឺជាផ្នែកមួយដ៍សំខាន់ ទាំងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ និង ក្រុមហ៊ុនឯកជន ដូច្នេះហើយការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្ន័យ(Server)មកប្រើប្រាស់ គឺជារឿងសំខាន់មួយដែលមិនអាចធ្វេស ...

Rose @ 2017-7-10 17:04
Rose @ 2017-7-10 17:04
Loola @ 2017-7-8 17:19
Loola @ 2017-7-8 17:19
Next »

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagPreviousNextCustomerMobile V
To Top