ការគិតវែងឆ្ងាយគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវ ព្រោះវានឹងជួយឲ្យការសម្រេចចិត្តនោះមានលទ្ធផលល្អ ។ ប៉ុន្តែភាពស្ទាក់ស្ទើរ និងសាំញ៉ាំច្រើនអាចនឹងបង្កបញ្ហាដល់អ្នកទៅវិញ ជាពិសេសមិនអាចជួយឲ្យអ្នកអាចជោគជ័យធំធ ...

pisoth @ 2017-1-3 09:01
pisoth @ 2017-1-3 09:01

អាហារមានពីរប្រភេទ គឺអាហារសម្រាប់រាងកាយ និងអាហារសម្រាប់ខួរក្បាល ។ ទាំងរាងកាយ និងខួរក្បាលពិតជាត្រូវការអាហារ ព្រោះបើគ្មានអាហារនោះទេ ប្រាកដណាស់ថាទាំងខួរក្បាល និងរាងកាយមិនអាចបំពេញមុខងារបាន ...

pisoth @ 2017-1-3 08:52
pisoth @ 2017-1-3 08:52
pisoth @ 2017-1-3 08:41
pisoth @ 2017-1-3 08:41

កើតមកជាមនុស្សគ្មានឡើយពាក្យថា មិនដែលស្គាល់ការបរាជ័យ ។ ការបរាជ័យតែងកើតឡើងយ៉ាងច្រើនក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ។ ដូច្នេះបើជួបប្រទះការបរាជ័យ នោះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកឡើយ ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខា ...

pisoth @ 2017-1-2 17:29
pisoth @ 2017-1-2 17:29

ក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នសម្បូរខ្លាំងណាស់អ្នកបញ្ចេញគំនិត និងវាយតម្លៃរឿងនេះរឿងនោះ ហើយពេលខ្លះសូម្បីតែមិនទាន់ដឹងរឿងច្បាស់ផង ពោលគឺគ្រាន់តែឮគេនិយាយ ឬដឹងរឿងតែជ្រុងតូចមួយសោះក៏ដោយ ។ មកដល់ចំណុចនេ ...

pisoth @ 2017-1-2 17:23
pisoth @ 2017-1-2 17:23

សុភាសិតខ្មែរបុរាណមួយពោលថា៖ «តក់ៗពេញបំពង់!» ។ តើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងម្តេចទៅ ? ដូនតាខ្មែរចង់អប់រំយើងថា៖ មានរឿងខ្លះ យើងត្រូវការអត់ធ្មត់ ។ ឧទាហរណ៍ថា៖ អ្នករៀនហែលទឹក ។ អ្នកមិនអាចចេះក្ ...

pisoth @ 2017-1-2 15:04
pisoth @ 2017-1-2 15:04
Amanda @ 2016-12-22 16:19
Amanda @ 2016-12-22 16:19
Amanda @ 2016-12-21 14:45
Amanda @ 2016-12-21 14:45
jupi @ 2016-12-20 14:46
jupi @ 2016-12-20 14:46
Amanda @ 2016-12-20 13:38
Amanda @ 2016-12-20 13:38
Taingvengly @ 2016-12-14 16:46
Taingvengly @ 2016-12-14 16:46
jupi @ 2016-12-13 11:21
jupi @ 2016-12-13 11:21
tinako @ 2016-12-13 10:59
tinako @ 2016-12-13 10:59
jupi @ 2016-12-12 16:45
jupi @ 2016-12-12 16:45
jupi @ 2016-12-12 14:36
jupi @ 2016-12-12 14:36
jupi @ 2016-12-12 14:22
jupi @ 2016-12-12 14:22
Amanda @ 2016-12-10 15:17
Amanda @ 2016-12-10 15:17

ប្រភព៖Facebook

jupi @ 2016-11-24 14:00
jupi @ 2016-11-24 14:00

ជីវិត របស់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​កំពុង​តែ​ជូប​នឹង​រឿង​រ៉ាវ​អស់​សង្ឃឹម​មែន​ទេ? ប្រសិន​បើ​ជួប​នឹង​រឿង​អស់​សង្ឃឹម​មែន​នោះ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អាច​អាន​សម្រង់​សម្ដី​ទាំង ៧ ឃ្លា​ខាង​ក្រោម​នេះ ដ ...

jupi @ 2016-11-14 17:26
jupi @ 2016-11-14 17:26

ប្រភព៖Facebook

jupi @ 2016-11-14 11:34
jupi @ 2016-11-14 11:34

ប្រភព៖Facebook

jupi @ 2016-11-14 11:28
jupi @ 2016-11-14 11:28

ប្រភព៖Facebook

jupi @ 2016-11-14 10:47
jupi @ 2016-11-14 10:47

ប្រភព៖Facebook

jupi @ 2016-11-14 10:46
jupi @ 2016-11-14 10:46

១០ ម៉ាត់​របស់​អ្នកប្រាជ្ញ Albert Einstein នឹង​ធ្វើឱ្យ​អ្នកបើក​ចិត្ត​ទូលាយ​ទទួលយក​គំនិត​របស់​អ្នកដទៃ​មួយ​រំពេច​! ប្រភព៖Facebook

jupi @ 2016-11-12 11:35
jupi @ 2016-11-12 11:35

ប្រភព៖Facebook

jupi @ 2016-11-11 13:43
jupi @ 2016-11-11 13:43

ប្រភព៖Facebook

jupi @ 2016-11-11 11:54
jupi @ 2016-11-11 11:54

ប្រស្នាបុព្វបុរសខ្មែរ "ខែរះឆ្លងផ្លូវ កូនកើតមុនឪ បានចៅពរតា ទឹកលិចចុងឬស្សី ត្រីក្រៀនស្រកា ទឹកលិចចុងស្លា ក្រពើហាលគោក" ​៕ ប្រភពពី៖ មន្តអាគមខ្មែរ (Facebook) ដកស្រង់ដោយ៖ Sambath ...

Sambath @ 2016-11-7 16:41
Sambath @ 2016-11-7 16:41

ប្រភពពី៖​ កូនខ្មែរ (​Facebook) ដកស្រង់ដោយ៖ Sambath

Sambath @ 2016-11-7 16:12
Sambath @ 2016-11-7 16:12
jupi @ 2016-11-4 17:18
jupi @ 2016-11-4 17:18
jupi @ 2016-11-4 14:28
jupi @ 2016-11-4 14:28

ប្រភព៖ Facebook

jupi @ 2016-10-31 11:59
jupi @ 2016-10-31 11:59

"យូរៗព្រហើនម្តង ប្រសើរជាងឲ្យគេព្រហើនមួយជីវិត" នៅពេលដែលមនុស្សព្រមស្ងៀមមិននិយាយស្តីនិងតបតទៅនរណាម្នាក់ម្តងម្កាលវាមិនជាបញ្ហាទេ ក៏ប៉ុន្តែបើបែបនេះយួរៗទៅគឺមានន័យថាយើងត្រូវចាញ់ព្រៀបគេអស់មួយ ...

jupi @ 2016-10-28 14:41
jupi @ 2016-10-28 14:41
khmer @ 2014-10-18 18:56
khmer @ 2014-10-18 18:56
met_laor @ 2014-10-17 10:12
met_laor @ 2014-10-17 10:12
met_laor @ 2014-10-17 10:12
met_laor @ 2014-10-17 10:12
met_laor @ 2014-10-17 10:11
met_laor @ 2014-10-17 10:11
met_laor @ 2014-10-17 10:11
met_laor @ 2014-10-17 10:11
met_laor @ 2014-10-17 10:11
met_laor @ 2014-10-17 10:11
met_laor @ 2014-10-17 10:10
met_laor @ 2014-10-17 10:10
met_laor @ 2014-10-17 10:10
met_laor @ 2014-10-17 10:10
Next »
12345678910Next

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagPreviousNextCustomerMobile V
To Top