Jackie @ 2018-1-9 15:50
Jackie @ 2018-1-9 15:50
Jackie @ 2017-12-14 11:44
Jackie @ 2017-12-14 11:44
Jackie @ 2017-12-8 17:14
Jackie @ 2017-12-8 17:14
Jackie @ 2017-12-5 16:10
Jackie @ 2017-12-5 16:10
Jackie @ 2017-12-1 15:28
Jackie @ 2017-12-1 15:28
Jackie @ 2017-12-1 11:10
Jackie @ 2017-12-1 11:10
Jackie @ 2017-11-30 10:33
Jackie @ 2017-11-30 10:33

ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសតវត្សទី ១២ គឺជាស្នាដៃឯកនៃស្ថាបត្យកម្មសម័យអង្គរដ៏រុងរឿង ដែលត្រូវបានសាងសង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្តេចខ្មែរមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថា ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី ០២ ។ វាត្រូវបាន ...

Jackie @ 2017-11-30 09:34
Jackie @ 2017-11-30 09:34
Rose @ 2017-7-11 15:01
Rose @ 2017-7-11 15:01
jupi @ 2017-5-2 16:23
jupi @ 2017-5-2 16:23

មនុស្ស​ខ្លះ​អសកម្ម​នៅពេល​ខែរងា ហើយ​រុក្ខជាតិ​ក៏​ដូចគ្នា​ដែរ​។ ពួកវា​អសកម្ម​នៅពេល​មាន​សម្ពាធ​អាកាសធាតុ​ដូចជា​ត្រជាក់​ពេក បន្ទាប់មក​នៅពេល​អាកាស​រាង​ប្រសើរ​បន្តិច​វា​នឹង​លូតលាស់​។ ខណៈដែ ...

jupi @ 2017-3-29 13:40
jupi @ 2017-3-29 13:40

​យើង​ដាំ​រុក្ខជាតិ​ក្នុងផ្ទះ​ព្រោះ​វា​ជួយ​បង្កើត​អុកស៊ីសែន​។ ប៉ុន្តែ​រុក្ខជាតិ​ខ្លះ​ក៏មាន​សមត្ថភាព​សម្អាត​ខ្យល់ពុល និង​ផ្សិត​ផងដែរ​។ តាមរយៈ​ការដាំ​ដើម​ទាំងនេះ​ក្នុងផ្ទះ យើង​បាន​កាត ...

jupi @ 2017-3-24 14:49
jupi @ 2017-3-24 14:49
jupi @ 2017-1-31 15:55
jupi @ 2017-1-31 15:55
jupi @ 2017-1-21 10:02
jupi @ 2017-1-21 10:02
jupi @ 2017-1-18 10:05
jupi @ 2017-1-18 10:05
jupi @ 2017-1-5 12:04
jupi @ 2017-1-5 12:04

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagCustomerMobile V
To Top