ក្នុងការបន្ថយសម្លេងពីប្រភពអ្វីមួយ អ្នកតែងប្រើបា្រស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីជួយការពារទប់ស្កាត់ពីផលប៉ះពាល់នៃរលកសម្លងខ្ពស់ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យខូចនូវប្រព័ន្ធសណា្តប់របស់អ្នក ។ ដោយឡែក ០៤ ប្រភេទនៃពព ...

Jackie @ 2017-12-12 14:22
Jackie @ 2017-12-12 14:22
Moon @ 2017-12-12 14:20
Moon @ 2017-12-12 14:20
Tommy @ 2017-12-12 11:54
Tommy @ 2017-12-12 11:54

បុរសអាយុ ២២ឆ្នាំ លោក Jay Swingler មកពីចក្រភពអង់គ្លេស បានបង្កើតទស្សនីយភាពថ្មីមួយសម្រាប់ You Tube ដោយការបង្កកស៊ីម៉ង់ត៍ក្បាលរបស់គាត់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន Microwave ។ បើមើលទៅវាហាក់ដូចជាកំបែ្លង និងគ្រោះថ្នាក់បន្ ...

Jackie @ 2017-12-12 10:45
Jackie @ 2017-12-12 10:45

ល្បឿនផ្លេកបន្ទោរជាល្បឿនមួយប៉ព្រិចភ្នែកដែលគ្មានអ្នកណាអាចកំណត់រូបរាងរបស់វាច្បាស់លាស់នោះទេ តែសារតែវាលឿនខ្លាំងពេក។ ប៉ុន្ដែអ្នកនឹងអាចកំណត់រូបរាង និងពន្លឺរបស់វាយ៉ាងច្បាស់ជាមួយកាមេរ៉ា Phantom Fl ...

Jack @ 2017-12-12 10:34
Jack @ 2017-12-12 10:34
Jack @ 2017-12-11 17:39
Jack @ 2017-12-11 17:39
Rose @ 2017-12-11 10:15
Rose @ 2017-12-11 10:15
Riya @ 2017-12-10 13:40
Riya @ 2017-12-10 13:40
Jackie @ 2017-12-10 10:15
Jackie @ 2017-12-10 10:15
Sila @ 2017-12-9 17:24
Sila @ 2017-12-9 17:24

តើលោកអ្នកដឹងដែរឬទេ ថាអ្វីដែលសាមញ្ញៗលោកអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះ អាចមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនលើសមុនទៅទៀត បើសិនជាលោកអ្នកច្នៃពួកវាឲ្យប្លែកតែបន្ដិចប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្ដែបើលោកអ្នកមិនសូវចេះកែច្នៃអ ...

Mona @ 2017-12-9 13:34
Mona @ 2017-12-9 13:34
Riya @ 2017-12-9 10:28
Riya @ 2017-12-9 10:28

រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលមនុស្សបានយកសេះធ្វើជាយានជំនិះ ប៉ុន្តែបុរសខ្លាំងអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានបង្ហាញថា ពេលខ្លះសេះក៏អាចជិះមនុស្សវិញបានដែរ ។ ជើងឯកខាងលើកទម្ងន់លោក Dmytro Khaladzhi បានកំពុងតែធ្វើឲ្យកេរ្ ...

Jackie @ 2017-12-8 14:27
Jackie @ 2017-12-8 14:27
Jackie @ 2017-12-8 11:35
Jackie @ 2017-12-8 11:35
Mona @ 2017-12-7 14:30
Mona @ 2017-12-7 14:30
Sila @ 2017-12-7 13:05
Sila @ 2017-12-7 13:05
Bopha @ 2017-12-6 14:43
Bopha @ 2017-12-6 14:43
Bobby @ 2017-12-6 13:21
Bobby @ 2017-12-6 13:21
Loola @ 2017-12-6 10:12
Loola @ 2017-12-6 10:12
Moon @ 2017-12-5 15:45
Moon @ 2017-12-5 15:45
Loola @ 2017-12-5 13:42
Loola @ 2017-12-5 13:42
Moon @ 2017-12-5 11:09
Moon @ 2017-12-5 11:09
Moon @ 2017-12-5 09:21
Moon @ 2017-12-5 09:21
Diana @ 2017-12-4 17:49
Diana @ 2017-12-4 17:49
Diana @ 2017-12-4 17:04
Diana @ 2017-12-4 17:04
Jack @ 2017-12-2 17:27
Jack @ 2017-12-2 17:27

លោកអ្នកប្រហែលជាចេះបត់រូបជាច្រើន ហើយក៏ធ្លាប់រៀនបត់រូបផងដែរសម្រាប់អ្នកអ្នកធ្លាប់រៀនម៉ោងគេហវិជ្ជា។ វាជាបំនិនជីវិតមួយបែបគួរមនុស្សចេះនិងធ្វើវា ព្រោះថាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមនុស្សមានជំនាញក្នុង ...

Jack @ 2017-12-2 15:28
Jack @ 2017-12-2 15:28
Jackie @ 2017-12-2 14:14
Jackie @ 2017-12-2 14:14

តើអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានឪពុកម្ដាយថតសកម្មភាពកាលពីនៅក្មេងៗដែរឬអត់? បើសិនជាមានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ ព្រោះពេលវេលាទាំងនោះ បើសិនជាអ្នកចង់មើល ចង់ដឹងម្ដងទៀតក៏គ្មានឱកាសដែរ ដូចនេះបើវីដេអូមានអីមិនល្អ ...

Jack @ 2017-12-1 17:13
Jack @ 2017-12-1 17:13
Rose @ 2017-12-1 16:25
Rose @ 2017-12-1 16:25
Jack @ 2017-11-30 16:55
Jack @ 2017-11-30 16:55
Rose @ 2017-11-30 14:06
Rose @ 2017-11-30 14:06
Riya @ 2017-11-30 13:35
Riya @ 2017-11-30 13:35
Riya @ 2017-11-30 11:34
Riya @ 2017-11-30 11:34
Loola @ 2017-11-29 16:24
Loola @ 2017-11-29 16:24
Marketa @ 2017-11-25 11:20
Marketa @ 2017-11-25 11:20
Riya @ 2017-11-24 09:53
Riya @ 2017-11-24 09:53
Jackie @ 2017-11-21 14:36
Jackie @ 2017-11-21 14:36

Got Talent ជាកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអ្នកមានសមត្ថភាពប្លែកៗ និងអស្ចារ្យមិនគួរឲ្យជឿរបស់សហរដ្ឋអាមេរិចលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក ដែលត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនទិញសិទ្ធិដើម្បីយកទៅផលិតបន្ដ។ ពីរដូវកាលនីមួយៗ ...

Riya @ 2017-11-21 11:30
Riya @ 2017-11-21 11:30
Mona @ 2017-11-21 10:33
Mona @ 2017-11-21 10:33
Next »

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagPreviousNextCustomerMobile V
To Top