ប្រេងម៉ាសុីនជាវត្ថុទាក់ទងនឹងសារធាតុបំពុលនៃបរិស្ថានសង្គម ។ ការប្ដូរប្រេងម៉ាសុីនមានច្រើនយ៉ាង អ្នកខ្លះប្ដូរតាមការកំណត់ អ្នកខ្លះប្ដូរយឺតជាងការកំណត់ ដោយប្រេងម៉ាសុីនវានៅមិនទាន់ទាំងអស់គុណភា ...

Sambath @ 2018-2-2 09:00
Sambath @ 2018-2-2 09:00

ក្នុងករណីចាំបាច់ដែលលោកអ្នកត្រូវតែបើកបររថយន្តនៅលើស្ថានភាពផ្លូវដែលមានភក់ជាប់ស្អិតហើយបើផ្លូវនោះមានស្ថានភាពឡើងឬចុះចំណោតទៀតនោះ នេះជាការធ្វើដំណើរដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុត ។ ដើម្ ...

Sambath @ 2018-2-2 09:00
Sambath @ 2018-2-2 09:00

ខ្សែពានរថយន្តវាមានមុខងារចម្លងកម្លាំងពីម៉ាសុីនផ្ដល់ទៅអោយប្រភពថាមពលផ្សេងៗ ដូចជាដាយឆាកកុំប្រេសស័រ និងបេនប្រេងបូមជាដើម ។ ដូច្នេះបរិក្ខារប្រកបផ្សេងៗក្រៅពីខ្សែពានកង់ពូលីគ្រាប់ឃ្លី ត្រូវតែម ...

Sambath @ 2018-2-1 09:00
Sambath @ 2018-2-1 09:00

ខណៈពេលដែលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកាន់តែកើកឡើងនោះយើងនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងហោប៉ៅកាន់តែច្រើនសម្រាប់បើកបររថយន្ត ។ ខាងក្រោមនេះ ជាចំណុចដែលលោកអ្នកធ្វើការពិចារណា និងអនុវត្តដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរ ...

Sambath @ 2018-2-1 09:00
Sambath @ 2018-2-1 09:00

សម្រាប់សំបកកង់រថយន្តដែលអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់នោះវាមិនមែនសំដៅលើការសឹកក្រឡាកង់តែប៉ុណ្ណោះទេពោល គឺវានៅមានមូលហេតុជាច្រើនទៀតដែលធ្វើអោយសំបកកង់អស់អាយុកាលប្រើប្រាស់បាន ដោយក្នុងនេះគេបែងចែកជាលក្ ...

Sambath @ 2018-1-31 15:47
Sambath @ 2018-1-31 15:47

ក្នុងករណីជាន់ហ្រ្វាំងមិនសុី ឬប្រេងហ្រ្វាំងធ្លាយអ្នកបើកបរគួរតាំងស្មារតីអោយបាននឹងនរ ។ នៅពេលដែលជាន់ហ្រ្វាំងមិនបានកប់ដូចធម្មតាត្រូវជាន់អោយខ្លាំងបន្ថែមជាប់ៗគ្នាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីទាញយកប្រស ...

Sambath @ 2018-1-31 09:00
Sambath @ 2018-1-31 09:00

ការបើកបរនៅលើផ្លូវកោងត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧប្បត្តិហេតុច្រើនជាងផ្លូវត្រង់ធម្មតា ។ ដើម្បីរក្សានូវលំនឹងរថយន្តអោយបានល្អ អ្នកបើកបរគួរបន្ថយល្បឿនមុនពេលទៅដល់ផ្លូវកោងនិងបង្កើនភាពប្រុងប្រយ័ត្នអោយបា ...

Sambath @ 2018-1-30 16:09
Sambath @ 2018-1-30 16:09

បច្ចុប្បន្នរថយន្តគ្រប់ស៊េរីដែលប្រើប្រាស់ប្រេងហ្រ្វាំងវាបានធ្វើតួនាទីផ្ទេរកម្លាំងរវាងការសង្កត់របស់ជើងទៅកាន់ស្បែកហ្រ្វាំងដោយតួនាទីនេះវាប្រៀបបាននឹងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកមួយប្រភេទ ដែលអាច ...

Sambath @ 2018-1-30 09:00
Sambath @ 2018-1-30 09:00

លោកអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងពីវិធីលាងរថយន្តដែលត្រឹមត្រូវនោះទេ ខាងក្រោមនេះយើងនិងប្រាប់ពីវិធីលាងរថយន្តដែលបានត្រឹមត្រូវ និងបានស្អាតល្អផងដែរ ៖ [*]បាញ់ទឹកអោយខ្លាំងបំផុតដើម្បីជំរះក្រាមធូលីអោយច ...

Sambath @ 2018-1-29 15:23
Sambath @ 2018-1-29 15:23

លោកអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថា គួរតែជូនរថយន្តរបៀបណាដែលត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីលាងហើយមែនទេ ឥឡូវនេះយើងនិងប្រាប់ពីរបៀបជូតរថយន្តដែលត្រឹមត្រូវ ខាងក្រោមនេះជារបៀបជូនរថយន្តដែលត្រឹមត្រូវ ៖ ១. គួរប្រ ...

Sambath @ 2018-1-29 14:52
Sambath @ 2018-1-29 14:52

ម៉ាសុីនម៉ាស៊ូតជាទូទៅល្បាយដែលបញ្ចូលទៅក្នុងសឺមីអោយឈ្មោះថា ល្បាយសុទ្ធ ឬខ្យល់សុទ្ធវាមានមាឌស្មើគ្នា នឹងមាឌរបស់សឺមី ប្រសិនជាអាចបញ្ចូលខ្យល់ចូលច្រើនជាងមាឌរបស់សឺមីក៏អាចបង្កើនអនុភាពរបស់ម៉ាសុីន ...

Sambath @ 2018-1-29 08:48
Sambath @ 2018-1-29 08:48

លក្ខណៈដែលម៉ាសុីនធ្វើការ ស៊ូប៉ាប់ធ្វើចលនាឡើងចុះរហូត ប្រសិនជាឡតស៊ូប៉ាប់រលុងប្រាកដជាមានផលប៉ះពាល់ដល់ម៉ាសុីនច្រើនប្រការដូចជាម៉ាសុីន សុីប្រេងឥន្ធនៈ កម្លាំងម៉ាសុីនធ្លាក់សឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះអា ...

Sambath @ 2018-1-28 09:00
Sambath @ 2018-1-28 09:00

មុខងារសំខាន់នៃឧបករណ៍បញ្ជាសម្ពាធរថយន្តបែងចែកជាពីរ គឺ បញ្ជាសម្ពាធ និងជាស៊ូប៉ាប់កម្លាំងបឺត ហើយខាងក្រោមនេះយើងនឹងធ្វើការណែនាំអំពីមុខងារនីមួយៗរបស់វាផងដែរ ៖ ១. បញ្ជាសម្ពាធ ៖ ដោយបង្កើតសម្ពាធរប ...

Sambath @ 2018-1-28 09:00
Sambath @ 2018-1-28 09:00

រ៉ាឌីយ៉ាទ័ររបស់ម៉ាសុីនរថយន្តបែងចែកជាពីរ គឺ រ៉ាឌីយ៉ាទ័រប្រភេទទឹករត់ឆ្លងតាមទុយោ (Tube Type Radeater Core) និង រ៉ាឌីយ៉ាទ័រប្រភេទទឹករត់ឆ្លងតាមទុយោបង្កើតមុំ (Cellular Type Radiator Core) ហើយខាងក្រោមនេះជាមុខងារ និងតួន ...

Sambath @ 2018-1-27 09:00
Sambath @ 2018-1-27 09:00

សុីឡាំងចម្បង (Master cylinder) ជាមជ្ឃមណ្ឌលដែលបង្កើតសម្ពាធអុីដ្រូលីកឡើង សម្ពាធពីការជាន់ឈ្នាន់ហ្វ្រាំង នឹងបញ្ចូលតាមសន្លាក់ផ្សេងៗ ទៅកាន់ពីស្តុងសុីឡាំងចម្បង នៅពេលពីស្តុងត្រូវរុញរំកិលទៅមុខក្នុងបំព ...

Sambath @ 2018-1-27 09:00
Sambath @ 2018-1-27 09:00

ការជួយបញ្ចុះបញ្ចុះកម្ដៅ ដូចបានពោលរួចមកហើយថា ស៊ូប៉ាប់បានទទួលកម្ដៅខ្ពស់ជាប់រហូតក្នុងរយៈពេលដែលម៉ាសុីនដំណើរការ ប៉ុន្តែស៊ូប៉ាប់ប្រេងវិញនៅបានទទួលការជួយបញ្ចុះកម្ដៅពីល្បាយដែលចូលមកក្នុងសឺមី ស ...

Sambath @ 2018-1-26 09:00
Sambath @ 2018-1-26 09:00

ក្នុងរយៈពេលដែលម៉ាសុីនកំពុងដំណើរការ សីតុណ្ហភាពរបស់ស៊ូប៉ាប់ប្រេងខ្ពស់ឡើងដល់ទៅ ២០០-២៥០ អង្សាសេ ឯណោះ ហើយសីតុណ្ហភាពរបស់ផ្សែងក៏ខ្ពស់ឡើងដល់ ៦០០-៨០០ អង្សាសេ ដែរ ។ ទន្ទឹមគ្នានោះស៊ូប៉ាប់ក៏ត្រូវធ ...

Sambath @ 2018-1-26 09:00
Sambath @ 2018-1-26 09:00

ការបើកបររថយន្ត ពេលខ្លះអាចមានបញ្ហាជាប់ហ្គែរ៍ពោលគឺជាន់ហ្គែរ៍កប់ហើយ វាមិនងើបមកវិញ ជាហេតុធ្វើអោយរថយន្តមានល្បឿននៅតែលឿន និងម៉ាសុីនរោទិ៍ខ្លាំងធ្វើអោយអ្នកបើកបរបើកបរស្លុតស្មារតីភ័យស្រឡាំងកាំង ...

Sambath @ 2018-1-25 09:00
Sambath @ 2018-1-25 09:00

តើវាជាការពិតដែរឬទេ ដែលគេនិយាយថា រថយន្តដែលបើកបរបានចម្ងាយចាប់ពី ៨០០០គម ទៅវានឹងមានបញ្ហាខ្សែពាន ? រថយន្តដែលប្រើខ្សែពានធ្វើពីជាតិកៅស៊ូ គួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៅក្នុងរយៈចម្ងាយ ៨០០០ គម ដើម្ ...

Sambath @ 2018-1-24 09:00
Sambath @ 2018-1-24 09:00

ការពិតកម្រិតប្រេងម៉ាសុីនគឺត្រូវចាក់បំពេញអោយស្មើត្រឹមកម្រិតគំនូសកំនត់តែម្ដង ហើយបើទោះបីជាខ្វះបន្ដិចក៏មិនត្រូវអោយស្ថិតនៅក្រោមចន្លោះគំនូសកំណត់នោះដែរ ។ នេះសម្រាប់រថយន្តបើកបរធម្មតា មិនបើកប ...

Sambath @ 2018-1-24 09:00
Sambath @ 2018-1-24 09:00

ម៉ាសុីនត្រជាក់ដែលនៅក្នុងរថយន្តមិនត្រឹមតែជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំលំអងធូលីប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏ជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់មេរោគ Hypha និងបាក់តេរីជាច្រើនប្រភេទដែលវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់លោកអ្ន ...

Sambath @ 2018-1-23 09:00
Sambath @ 2018-1-23 09:00

ប្រសិនបើលោកអ្នកបើកបររថយន្តហើយរថយន្តរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាដូចខាងក្រោមនេះកើតឡើង អញ្ចឹងលោកអ្នកគួរតែស្វែងយល់ពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាខូចគ្រឿងកំបុិចកំប៉ុករបស់រថយន្តដោយខ្លួនឯង ដោយមិនបានមានជាងផងដែរ ...

Sambath @ 2018-1-23 09:00
Sambath @ 2018-1-23 09:00

ទង្វើការរបស់ម៉ាសុីន ៤វគ្គនេះ កាលណាស៊ូប៉ាប់ប្រេងបើកល្បាយនឹងត្រូវបឺតចូលទៅក្នុងសឺមី ហើយស៊ូប៉ាប់ភ្លើងក៏ត្រូវបើកអោយផ្សែងចេញពីសឺមី ព្រោះទាំងស៊ូប៉ាប់ប្រេង និងភ្លើងបំពេញមុខងារដូចតទៅនេះ ៖ [*]ក ...

Sambath @ 2018-1-22 09:00
Sambath @ 2018-1-22 09:00

គ្រប់ប្រភេទរថយន្តទាំងអស់ បើយើងដឹងពីទំហំម៉ាសុីន ថាមពល និងលេខម៉ាសុីនរបស់វាអស់ហើយនោះ តើយើងអាចដឹងពីឆ្នាំផលិតរបស់វាបានដែរឬទេ ? សម្រាប់បញ្ហាឆ្នាំផលិតរថយន្ត ទោះបីជាយើងដឹងលេខម៉ាសុីន ចំណុះម៉ាសុ ...

Sambath @ 2018-1-22 09:00
Sambath @ 2018-1-22 09:00

តើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សារថយន្តអោយបាននៅល្អ និងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង ? បើចង់ថែទាំរថយន្តអោយមានសភាពល្អជានិច្ច និងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងនោះលោកអ្នកអាចអនុវត្ដតាមវិធីដូចខាងក្រោមនេះ ៖ [*] ...

Sambath @ 2018-1-21 09:00
Sambath @ 2018-1-21 09:00

នៅពេលដែលលោកអ្នកបើកបរក្នុងល្បឿនយឺត (២០ ឬ៣០ គម/ម៉) ពេលមានឧបសគ្គអ្វីឆ្លងកាត់ពីមុខ លោកអ្នកអាចជាន់ហ្វ្រាំងក្នុងរយៈចម្ងាយតែ ៧ ឬ ៨ម៉ែត្រ ក៏វាមិនអាចទៅបុកចំណុចជាឧបសគ្គនោះបានដែរ ។ ប៉ុន្តែបើលោកអ្ន ...

Sambath @ 2018-1-21 09:00
Sambath @ 2018-1-21 09:00

ពេលពិនិត្យមើលម៉ាសុីនរថយន្តកំពុងដំណើរការមិនត្រូវយកឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត ទៅជិតកង្ហា ឬខ្សែពានជាដាច់ខាត ហើយគួរដោះចញ្ចៀន និងនាឡិកាចេញផង ។ ខាងក្រោមនេះជាប្រការគួរយល់ដឹង ៖ [*]ក្រោយពេលពន្លត់ម៉ាសុីនរ ...

Sambath @ 2018-1-20 09:00
Sambath @ 2018-1-20 09:00

ត្រួតពិនិត្យសម្ពាធខ្យល់ក្នុងសំបកកង់រថយន្ត គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់សំបកកង់ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកផលិតសំបកកង់នោះ ហើយគួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលសម្ពាធខ្យល់​ដែលនៅក្នុងសំ ...

Sambath @ 2018-1-20 09:00
Sambath @ 2018-1-20 09:00

ដងដោលក្នុងខណៈដែលស៊ូប៉ាប់ត្រូវរុញអោយបើកដងដោលត្រូវរុញអោយដងរែក ស៊ូប៉ាប់យលឈ្នះកម្លាំងរ៉េស័រយ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះហើយបានជាដងដោលត្រូវមានភាពមាំមួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់នឹងរបឹងរបស់រ៉េស័រស៊ូប៉ាប់ ...

Sambath @ 2018-1-19 09:00
Sambath @ 2018-1-19 09:00

ប្រព័ន្ធផ្សែងក្នុងម៉ាសុីនម៉ាស៊ូតគឺបំពេញមុខងារនាំកម្ដៅចេញពីម៉ាសុីនបន្ថយសម្លេងលឺខ្លាំងពីចំហេះ និងប្រមូលផ្សែងពី ពីស្ដុងផ្សេងៗចូលទៅកាន់បំពង់តែមួយដើម្បីរុញបញ្ជូនទៅខាងក្រៅ ។ ប្រព័ន្ធនេះរ ...

Sambath @ 2018-1-19 09:00
Sambath @ 2018-1-19 09:00

កង់ឃ្លី (គ្រាប់ប៉ាដាង) របស់កង់ទោចក្រយានយន្ដ (Wheel Bearings) គឺមានលក្ខណៈមូលមានគ្រាប់ឃ្លីមូលរមៀលនៅក្នុងរង្វង់ជាកង់ ២វង់ត្រួតគ្នាមានចង្អូរនៅត្រង់កណ្ដាល ។ គែមខាងក្នុងរបស់រង្វង់ខាងក្រៅគឺជាកន្លែងនៅ ...

Sambath @ 2018-1-18 15:05
Sambath @ 2018-1-18 15:05

ការនាំយកឧបករណ៍េច្រោះខ្យល់ទៅប្រើការនៅលើម៉ាសុីនម៉ាស៊ូតអាចប្រើការជាមួយឧបករណ៍ច្រោះខ្យល់បានជាច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែបើចង់អោយបានល្អគឺត្រូវគិតដល់សភាពនៃការប្រើប្រាស់ផង​ ។ សភាពនៃការប្រើប្រាស់ចែក ...

Sambath @ 2018-1-18 13:28
Sambath @ 2018-1-18 13:28

សំបកកង់ដែលគេផលិតលក់នៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះ គឺមានការបែងចែកទៅតាមប្រភេទរថយន្តនីមួយៗដាប់ដោយឡែកពីគ្នា ។ ដូច្នេះហើយចូរកុំព្យាយាមយកសំបកកង់រថយន្តប្រភេទ Pick-up ឬប្រភេទ Sedan មកបំពាក់រថយន្តប្រភេទ SU ...

Sambath @ 2018-1-18 09:00
Sambath @ 2018-1-18 09:00

សំបកកង់រថយន្តដែលផលិតឡើងដោយប្រើសរសៃខ្សែអំបោះ គឺជាបច្ចេកវិទ្យាពីសម័យមុខ ប៉ុន្តែសម្រាប់សម័យទំនើបសព្វថ្ងៃនេះ ការផលិតសំបកកង់ដោយប្រើសរសៃលួស គឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលធ្វើអោយសំ ...

Sambath @ 2018-1-17 14:22
Sambath @ 2018-1-17 14:22

ក្នុងការទិញរថយន្តលោកអ្នកត្រូវពិចារណាពីចំណុចសំខាន់ៗដូចជាបញ្ហាតម្លៃគុណភាព យីហោរបស់រថយន្តជាដើម ។ ប៉ុន្តែលក្ខណៈសំខាន់ក្នុងការទិញរថយន្តនេះមិនសូវជាកត្តាកំណត់ប៉ុន្មានទេ គឺភាគច្រើនវាអាស្រ័យល ...

Sambath @ 2018-1-17 09:00
Sambath @ 2018-1-17 09:00

នៅថ្ងៃនេះយើងសូមលើយកវិធីខ្លះៗក្នុងការទំហែទាំរថយន្តដោយខ្លួនឯង ដោយមិនចាំបាច់អស់លុយយកទៅយាន្តដ្ឋាន ហើយខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដើម្បីចែកជូនលោកអ្នកផងដែរ ៖ ត្រួតពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពខ្ ...

Sambath @ 2018-1-16 15:17
Sambath @ 2018-1-16 15:17

អត្ថន័យរបស់អុីដ្រូលីក គឺជាការនាំយកសារធាតុរាវមកប្រើធ្វើជាអ្នកចម្លងចំណុចមួយទៅកាន់ចំណុចមួយទៀត ដូចជាទឹក និងប្រេង (Oil) ។ ក្នុងទីនេះនឹងនិយាយចំពោះតែសម្ពាធដែលធ្វើអំពើទៅលើសារធាតុរាវ សឹងហៅថាសម្ពា ...

Sambath @ 2018-1-16 14:33
Sambath @ 2018-1-16 14:33

លោកអ្នកប្រហែលជាមានចម្ងល់ថា ហេតុអ្វីនៅពេលបើកម៉ាសុីនត្រជាក់រថយន្តមិនសូវត្រជាក់មែនទេ ? ខាងក្រោមនេះយើងនិងប្រាប់ពីមូលហេតុអ្វី ដែលបណ្ដាលអោយម៉ាសុីនត្រជាក់រថយន្តមិនសូវវត្រជាក់ ៖ ឧបករណ៍ធ្វើអោ ...

Sambath @ 2018-1-15 17:25
Sambath @ 2018-1-15 17:25

កាឡេកង់៤តាមតម្រូវការ (Part-time) គឺជាប្រព័ន្ធដែលបញ្ជូនថាមពលទៅអោយកង់ទាំង៤នៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការជាចាំចាច់ក្នុងពេលបើកបរតែប៉ុណ្ណោះ ។ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូទៅ រថយន្តដំណើរការតែកាឡេកង់ក្រោយតែប ...

Sambath @ 2018-1-15 14:24
Sambath @ 2018-1-15 14:24

ប្រព័ន្ធបើកបរកាឡេកង់៤អចិន្រ្តៃយ៍ (AWD Full-time) គឺជាប្រព័ន្ធបញ្ជូនថាមពលទៅអោយគ្រប់កង់ទាំងបួនរបស់រថយន្ត (៤០%ទៅអោយកង់មុខ និង ៦០%ទៅអោយកង់ក្រោយ) ជាប់ជាប្រចាំ ។ ចំណែកការពន្លឿនល្បឿនគឺមានលក្ខណៈលឿនចាប ...

Sambath @ 2018-1-15 14:02
Sambath @ 2018-1-15 14:02
Next »

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagNextCustomerMobile V
To Top