129

លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងដំណើរកម្សាន្តនៅក្រុងបាត់ដំបងមែនទេ? ពិតជាប្រសើរណាស់បើបែបនោះមែន ព្រោះអត្ថបទមួយនេះនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីដំណើរកម្សាន្តរយៈពេលមួយព្រឹកនៅភាគខាងជើងនៃក្រុងបា ...

jupi @ 2019-7-15 10:19
jupi @ 2019-7-15 10:19

ឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ! សូមចូលរួមរីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផប ទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសវៀតណាម ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •កោះត្រល់ (2ថ្ង ...

Queenco @ 2018-2-2 14:01
Queenco @ 2018-2-2 14:01

ឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ! សូមចូលរួមរីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផប ទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសវៀតណាម ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ហាណូយ-ហាឡុង (6ថ ...

Queenco @ 2018-2-2 13:56
Queenco @ 2018-2-2 13:56

ឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ! សូមចូលរួមរីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផប ទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសវៀតណាម ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ដាណាង- ហួយអាន ( ...

Queenco @ 2018-2-2 13:54
Queenco @ 2018-2-2 13:54

ឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ! សូមចូលរួមរីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផប ទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសវៀតណាម ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ហូជីមិញ-ដាឡាត ...

Queenco @ 2018-2-2 13:52
Queenco @ 2018-2-2 13:52

ឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ! រីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់ តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសថៃ ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា (4ថ្ងៃ) ក្រ ...

Queenco @ 2018-1-29 13:43
Queenco @ 2018-1-29 13:43

ឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ! រីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់ តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសថៃ ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ឈៀងម៉ៃ-ឈៀងរ៉ៃ (5ថ្ងៃ) (តាមយន្ ...

Queenco @ 2018-1-29 13:41
Queenco @ 2018-1-29 13:41

ឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ! រីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់ តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសថៃ ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •បាងកក-ប៉ាតាយ៉ា (4ថ្ងៃ) (តាមយន ...

Queenco @ 2018-1-29 13:39
Queenco @ 2018-1-29 13:39

ឱកាសដ៏អស្ចារ្យក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ! សូមចូលរួមរីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសចិន ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •កោះតៃវ៉ាន់ (5ថ្ងៃ) ក្រុ ...

Queenco @ 2018-1-27 14:45
Queenco @ 2018-1-27 14:45

ឱកាសដ៏អស្ចារ្យក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ! សូមចូលរួមរីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសចិន ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ប្រទេសចិន-ហុងកុង-ម៉ាក ...

Queenco @ 2018-1-27 14:42
Queenco @ 2018-1-27 14:42

ឱកាសដ៏អស្ចារ្យក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ! សូមចូលរួមរីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់ តំបន់ទេសចរណ៍ល្បីៗនៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ប្រទេសអារ៉ាប់រ ...

Queenco @ 2018-1-27 14:40
Queenco @ 2018-1-27 14:40

ដំណើរកំសាន្ត VIP ទៅប្រទេសសាំងហ្គារពួរ-ម៉ាឡេស៊ី 5ថ្ងៃ ជាមួយតម្លៃពិសេស ធ្វើដំណើរទៅសាំហ្គារពួរ-ម៉ាឡេស៊ីតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Silk-Air និងមានបន្ថែមការស្នាក់នៅប្រទេសសាំហ្គារពួរមួយយប់។ សាំហ្គារពួរ- ...

Queenco @ 2018-1-24 14:24
Queenco @ 2018-1-24 14:24

ដំណើរកំសាន្ត VIP ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី-កោះបាលី 5ថ្ងៃ ជាមួយតម្លៃពិសេស ម៉ាឡេស៊ី-ឥណ្ឌូនេសុី(កោះបាលី)៖ - ថ្ងៃទី23 ខែ01 ឆ្នាំ2018 តម្លៃ 418$ តម្លៃនេះសម្រាប់តែអតិថិជន10នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះ ទំនាក់ទំនងពត៌មានបន្ថែម ...

Queenco @ 2018-1-24 14:20
Queenco @ 2018-1-24 14:20

រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសចិន (មហាកំផែង វាំងបុរាណរាជវង្សឆេង ទីលានធានអានមិន ពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិក រថភ្លើងទំនើប300km/h ព្្រះពុទ្ធស័ក្តិសិទ្ធភ្នំលីងសាន តំបន់ស្រីស្អាត និងអ្ន ...

Queenco @ 2018-1-24 14:17
Queenco @ 2018-1-24 14:17

រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសជប៉ុន 5ថ្ងៃ និង 7ថ្ងៃ ជាមួយតម្លៃពិសេស។ដំណើរកំសាន្តមានដូចជា៖ តំបន់អូដាយបា ភ្នំហ្វូជី រូបសំណាក់សេរីភាព ទឹកពុះធម្មជាតិ sky Tree ព្រៃឬស្សី ព្រះពុទ្ធស័ ...

Queenco @ 2018-1-24 14:16
Queenco @ 2018-1-24 14:16

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ២០១៨! រីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់ តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសថៃ ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា (4ថ្ងៃ) ក្រុមទី1: ថ្ងៃទី 20 មករា 2018 ក្រុមទី2: ថ្ ...

Queenco @ 2018-1-21 09:02
Queenco @ 2018-1-21 09:02

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន២០១៨! រីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់ តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសជប៉ុនដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ប្រទេសជប៉ុន (7ថ្ងៃ) ក្រុមទី2: ថ្ងៃទី 27 មករា 2018 ក្រុមទី3: ថ្ងៃទ ...

Queenco @ 2018-1-21 08:59
Queenco @ 2018-1-21 08:59

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស បានមកដល់ហើយ! ប្រញាប់ឡើងៗ! សូមចូលរួមកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍វើលដ៍ផប ទៅកាន់ ទីក្រុងម៉ាកាវ-ជូហៃ រយៈពេល 4ថ្ងៃ ដើម្បីទទួលនូវអារម្មណ៍លំហែកាយយ៉ាងសប្បាយរ ...

Queenco @ 2018-1-21 08:57
Queenco @ 2018-1-21 08:57

កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេស កំពុងតែរង់ចាំអ្នក! ប្រញាប់ឡើងៗ! សូមចូលរួមដំណើរកំសាន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍វើលដ៍ផបទៅកាន់ ប្រទេសជប៉ុន រយៈពេល 5ថ្ងៃ តាមជើងយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ANA Airline ដែលជាប្រភ ...

Queenco @ 2018-1-21 08:55
Queenco @ 2018-1-21 08:55

កម្មវិធីតម្លៃពិសេសៗ មកដល់ទៀតហើយ ✈️ ✈️ ✈️សំរាប់ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន និង ហុកកៃដូ ជាមួយនឹងតំលៃពិសេសត្រឹមតែ 1199$/2250$ /ម្នាក់ ✅ដែល ចេញដំណើរតាមកាលវិភាគខាងក្រោម៖ ក្រុម 1៖ ថ្ងៃទី 16-22 ខែ 02 ឆ្ ...

Queenco @ 2018-1-20 08:00
Queenco @ 2018-1-20 08:00

កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សំរាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ដើរ កម្សាន្តទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់

Queenco @ 2018-1-20 08:00
Queenco @ 2018-1-20 08:00

ករាយដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសឌូប៉ៃ អារ៉ាប់រួម ចំនួន៥ថ្ងៃ ជាមួយនឹងជើងយន្តហោះត្រង់​ ក្នុងតំលៃពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ៖ ️​⚜️ចុះឈ្មោះកក់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ ៣០ មករា ២០១៨ ⚜️កន្លែងមានកំនត់ ...

Queenco @ 2018-1-20 08:00
Queenco @ 2018-1-20 08:00

កាន់តែសប្បាយ​ កាន់តែរីករាយ​នៃការស្វាគមន៏ដំបូងសំរាប់ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៏ហ្វឺសឃែរ​ រៀបចំដំនើរកំសាន្តទៅកាន់

Queenco @ 2018-1-20 08:00
Queenco @ 2018-1-20 08:00

ផ្តល់ជូនដំណើរកម្សាន្តកញ្ចប់ពិសេស ទស្សនា ទីក្រុងសាំងហ្គាពួរ រយៈពេល 3ថ្ងៃ គេងនៅកណ្តាលក្រុងសាំងហ្គាពួរ2យប់សណ្ធាគារលំដាប់ផ្កាយ4 តំលៃសរុបរួមទាំងអស់ត្រឹមតែ USD345/ម្នាក់ ✈ដំណើរកម្សាន្តក្នុងខែ01 ឆ្ ...

Queenco @ 2018-1-19 13:00
Queenco @ 2018-1-19 13:00

ប្រទេសថៃទីក្រុងបាងកក ប៉ាតាយ៉ា រយៈពេល 5ថ្ងៃ 1. ទីក្រុងបាងកក ប៉ាតាយ៉ា រយៈពេល 5ថ្ងៃ តាមរថយន្ត តម្លៃសរុប 295$/ម្នាក់។ VIP តាមយន្តហោះធំថៃអ៊ែវ៉េ ចេញទៅវុលពេលព្រឹក ត្រលប់មកវិញពេលល្ងាច 4ថ្ងៃ VIP តម្លៃសរុប 46 ...

Queenco @ 2018-1-19 12:49
Queenco @ 2018-1-19 12:49

ប្រទេសរុស្សី ទីក្រុងម៉ូស្គូ-សេនភីធើស្បឺក(ឡេនីនក្រាត) រយៈពេល 7ថ្ងៃ តំលៃសរុបរួមទាំងអស់ (ចំពោះការធ្វើវីសារមិនចាំបាច់ត្រូវការឯកសារគឺក្រុមហ៊ុនជាអ្នកធានា) តាមយន្តហោះលំដាប់ផ្កាយ៥កាតាអ៊ែវ៉េ Qatar Air ...

Queenco @ 2018-1-19 12:45
Queenco @ 2018-1-19 12:45

ឱកាសដ៏អស្ចារ្យជាមួយនិងការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេសនាដំណើ់រកំសាន្តថ្ងៃចុងសប្តាហ៏!!

Queenco @ 2018-1-19 12:43
Queenco @ 2018-1-19 12:43

ផ្តល់ជូនដំណើរកម្សាន្តកញ្ចប់ពិសេស ទស្សនា កោះតៃវ៉ាន់ ទីក្រុងតៃប៉ិ ជែអ៊ី ថាយចុង ភ្នំអាលីសាន្ត រយៈពេល 5ថ្ងៃ តំលៃសរុបរួមទាំងអស់ត្រឹមតែ USD498/ម្នាក់ (ទិដ្ឋាការតៃវ៉ាន់មិនចាំបាច់ត្រូវការឯកសារអ្វីទា ...

Queenco @ 2018-1-17 12:50
Queenco @ 2018-1-17 12:50

ដំណើរកំសាន្ត VIP ទៅប្រទេសសាំហ្គារពួរ-ម៉ាឡេស៊ី 5ថ្ងៃ ជាមួយតម្លៃពិសេស ធ្វើដំណើរទៅសាំហ្គារពួរ-ម៉ាឡេស៊ីតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Silk-Air និងមានបន្ថែមការស្នាក់នៅប្រទេសសាំហ្គារពួរមួយយប់។ សាំហ្គារពួរ-ម ...

Queenco @ 2018-1-17 12:42
Queenco @ 2018-1-17 12:42

ដំណើរកំសាន្ត VIP ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី-កោះបាលី 5ថ្ងៃ ជាមួយតម្លៃពិសេស ម៉ាឡេស៊ី-ឥណ្ឌូនេសុី(កោះបាលី)៖ - ថ្ងៃទី23 ខែ01 ឆ្នាំ2018 តម្លៃ 418$ តម្លៃនេះសម្រាប់តែអតិថិជន10នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះ ទំនាក់ទំនងពត៌មានបន្ថែម ...

Queenco @ 2018-1-17 12:40
Queenco @ 2018-1-17 12:40

រីករាយដំណើរកំសាន្តសំរាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ ធី អេន ធី អូ យើងខ្ញុំមានរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់:

Queenco @ 2018-1-16 12:56
Queenco @ 2018-1-16 12:56

រីករាយដំណើរកំសាន្តសំរាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ ធី អេន ធី អូ យើងខ្ញុំមានរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់:

Queenco @ 2018-1-16 12:54
Queenco @ 2018-1-16 12:54

រីករាយដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ កោះតៃវ៉ាន់ នាឪកាសថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ បុណ្យគ្រិសម៉ាស និងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំ ជាមួយនឹងតំលៃពិសេសពី ធី អេន ធី អូ ទេសចរណ៍: ...

Queenco @ 2018-1-16 12:50
Queenco @ 2018-1-16 12:50

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន២០១៨! រីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់ តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសជប៉ុនដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ប្រទេសជប៉ុន (7ថ្ងៃ) ក្រុមទី2: ថ្ងៃទី 27 មករា 2018 ក្រុមទី3: ថ្ងៃទ ...

Queenco @ 2018-1-15 12:34
Queenco @ 2018-1-15 12:34

កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេស កំពុងតែរង់ចាំអ្នក! ប្រញាប់ឡើងៗ! សូមចូលរួមដំណើរកំសាន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍វើលដ៍ផបទៅកាន់ ប្រទេសជប៉ុន រយៈពេល 5ថ្ងៃ តាមជើងយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ANA Airline ដែលជាប្រភ ...

Queenco @ 2018-1-15 12:32
Queenco @ 2018-1-15 12:32

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ២០១៨! រីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់ តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសថៃ ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •ឈៀងម៉ៃ-ឈៀងរ៉ៃ (5ថ្ងៃ) (តាមយន្តហោះ) ក្រុមទី2: ថ្ងៃទី 27 មករា 2018 ក្រ ...

Queenco @ 2018-1-15 12:30
Queenco @ 2018-1-15 12:30

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ២០១៨! រីករាយដំណើរកំសាន្តជាមួយ វើលដ៍ផបទៅកាន់ តំបន់ទេសចរណ៍ ល្បីៗនៅប្រទេសថៃ ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា: •បាងកក-ប៉ាតាយ៉ា (4ថ្ងៃ) (តាមយន្តហោះ) ក្រុមទី3: ថ្ងៃទី 20 មករា 2018 ក្ ...

Queenco @ 2018-1-15 12:27
Queenco @ 2018-1-15 12:27

កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសំរាប់ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេស សាំងហ្គាពួរ 3ថ្ងៃ2យប់ សូមរួសរាន់ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី05 ខែ01 ឆ្នាំ2018 ឬ អស់កៅអី។ ** រួមបញ្ចូលការស្នាក់នៅសិង្ហបុរីពីរយប់ អាហារគ្រប់ពេល និង ...

Queenco @ 2018-1-10 14:54
Queenco @ 2018-1-10 14:54

កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សំរាប់អតិថិជនដែលមានបំណងដើរកម្សាន្តទៅកាន់ទីក្រុង ម៉ាកាវ សិនជិន ជូហៃ 4ថ្ងៃ3យប់ សូមរួសរាន់មកចុះឈ្មោះអោយបានមុនថ្ងៃទី10 ខែ01 ឆ្នាំ2018 ឬ អស់កៅអី៕ - ក្រុមទី1 ​៖ 21/01/2018 តម្លៃ 288 ...

Queenco @ 2018-1-10 14:51
Queenco @ 2018-1-10 14:51

កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសំរាប់ឪកាសបុណ្យណូអ៊ែល និងចូលឆ្នាំសាកល ទៅកាន់ ពីរប្រទេស សាំងហ្គាពួរ ម៉ាឡេសុី 4ថ្ងៃ3យប់ សូមរួសរាន់ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី10 ខែ01 ឆ្នាំ2018 ឬ អស់កៅអី។ ** រួមបញ្ចូល អាហារគ្រប់ពេល ...

Queenco @ 2018-1-10 14:48
Queenco @ 2018-1-10 14:48
Next »

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules

Sub-Forums

GO TopHome PagNextCustomerMobile V
To Top