265

គ្មានការងារធ្វើនឹងត្រូវគេចផុតពីការរំខានខាងបច្ចេកវិជ្ជាដែលអ្នកសេដ្ឋវិទូនិយាយហើយអាចធ្វើបានច្រើនទៀតដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការទុកចោល។ ខណៈដែលការដង្ហែក្បួនបច្ចេកវិទ្យាឥត ...

HooTa @ 2019-3-19 14:41
HooTa @ 2019-3-19 14:41
Ah_Jen @ 2018-1-30 11:56
Ah_Jen @ 2018-1-30 11:56

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​ជា​មួយ​នឹង​បញ្ហា​នៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការងារ ហើយ​ចង់​សុំ​ឈប់​ធ្វើ​ការងារ​នោះ អ្នក​គប្បី​សរសេរ​ពាក្យ​លា​ឈប់​ពី​ការ​ងារ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ ហើយ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ ...

tinako @ 2017-3-30 16:30
tinako @ 2017-3-30 16:30

ការព្យាយាមសេសេរជីវប្រវត្តិដោយយកចិត្តទុកដាក់គឺពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យនយោជកមានចំណាប់អារម្មណ៏ទៅលើការសម្រេសចចិត្តជ្រើសរើសអ្នកជាបុគ្គលិកដោយផ្អែកទៅលើប្រវត្តរូប​និងបទពិសោធន៏ការងារនិ ...

nimor @ 2014-10-31 19:46
nimor @ 2014-10-31 19:46

1. ការចាប់ផ្តើមសរសេរទៅលើគុណសម្បត្តិសិក្សា៖តាមការដកស្រង់ពីអ្នកជំនាញខាងសរសេរជិវប្រវត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការសរសេរបញ្ជូលពីសញ្ញាប័ត្រ​ផ្សេងៗអាចផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពជោគជ័យក្នុង​ឧិកាសស្វែងរកក ...

nimor @ 2014-10-31 19:45
nimor @ 2014-10-31 19:45

ការផ្សព្វផ្សាយការងារមួយអាចទាក់ទាញបានរាប់ពាន់ជីវប្រវត្តដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងគឺការបង្កើតសេចក្តី​​​ថ្លែងការណ៍សង្ខេបអាជីពប្រវត្តរូបសង្ខេប​គឺជាគោលបំណងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ការចាប់ផ្តើមជាម ...

nimor @ 2014-10-31 19:44
nimor @ 2014-10-31 19:44

រាល់ការសរសេរជីវប្រវត្តិនីមួយៗក្ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំធ្វើការតាមបណ្តាវិស័យផ្សេងៗបេក្ខជនចាំបាច់ត្រូវតែសរសេរ ដោយដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នងការចាប់យកតែចំនុចសំខាន់ដូចជាវិស័យអប់រំជំនាញនិងបទ ...

nimor @ 2014-10-31 19:42
nimor @ 2014-10-31 19:42

អ្នកស្វែងរកការងារភាគច្រើនត្រូវតែភ្ជាប់coverletter​របស់ពួកគេប៉ុន្តែដើម្បី សរសេរអោយបានល្អនោះវាក៏ជាជំនាញមួយដែលយើងត្រូវតែរៀនដើម្បីសរសេរអោយបានល្អប្រសើរយើងគួរតែចំណាយពេលដើម្បីសិក្សាពីវាអោយបានច្ ...

nimor @ 2014-10-31 19:41
nimor @ 2014-10-31 19:41
nimor @ 2014-10-31 19:40
nimor @ 2014-10-31 19:40

cover letter​ គឺជាប្រភេទឯកសារដ៏ខ្លីសាមញ្ញតែមានអត្ថប្រយោជន៏។ពីព្រោះវាអាចណែនាំខ្លួនអ្នកទៅរក ការធ្វើសម្ភាសន៏ដោយភាពជោគជ័យប្រសិនបើអ្នកសរសេរបានយ៉ាងល្អនិងទាក់ទាញដល់អ្នកអាន។ ការសរសេរcover letter មិនប ...

nimor @ 2014-10-31 19:39
nimor @ 2014-10-31 19:39

ការសរសេរ Cover Letter បានល្អគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តដ៏សំខាន់នឹងជាគោលចំបងដែលអាចញុំាងអោយអ្នកទទួលការទំនាក់ទំនងសម្ភាសន៏ពីនិយោជកដែលមានសក្តានុពល។ អ្នកត្រូវចាំបាច់ សរសេរ Cover Letter ដោយយកចិត្តទុក ដាក់និងមានសារ ...

nimor @ 2014-10-31 19:38
nimor @ 2014-10-31 19:38

អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​​ភាគច្រើន​តែងតែ​ឆ្ងល់​ថា មូលហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ពួកគេ​ដាក់​CV ស្វែង​រក​ការងារ​ធ្វើ​ហើយបែរជា​ស្ងាត់​ឈឹង​មិន​មាន​ការ​ឆ្លើយតប​មកវិញ?​នេះ​ជា​បទពិសោធន៍​មិនល្អ​មួយ​សម ...

nimor @ 2014-10-31 19:36
nimor @ 2014-10-31 19:36

ការស្វែងរកការងារដែលអ្នកចង់បាន ហើយត្រូវនឹងជំនាញរបស់អ្នកគឺពិតជាមិនមានភាពងាយស្រួលនោះឡើយ។បេក្ខជនជាច្រើនដែលមានសម្ថតភាពនិងលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តែងតែអាចទទួលបានឪកាសការងារដ៏ល្អប្រសើរដោយ ...

nimor @ 2014-10-31 19:28
nimor @ 2014-10-31 19:28
monika @ 2012-7-23 14:24
monika @ 2012-7-23 14:24

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagCustomerMobile V
To Top