Facebook Twitter Google+ Share

តើការទិញដូរអចលនទ្រព្យនឹងប្រឈមបញ្ហាអ្វីដែរទេចំពោះនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន?

[Copy link]
226326 0
Share
ការ បោះ ឆ្នោត ជិត ឈាន មក ដល់ ចំពោះ អ្នក ជំនួញ មួយ ចំនួន ក៏ មាន ការគិត គូរ វែង ឆ្ងាយ និង តែង ព្រួយ បារម្មណ៍ ចំពោះ ការ វិនិយោគរបស់ ពួកគេ ចំពោះ អាជីវកម្ម ណា ដែល ងាយ ប្រឈមនឹង ហា និ ភ័យ ។

ចំពោះ សំនួរ ថា តើ ការ ទិញ អចលនទ្រព្យ អាច នឹង ប្រឈម នឹង បញ្ហាអ្វីដែរ ទេ ចំពោះ និន្នាការ នាពេល ប ច្ចុ ប្ប ន្ន នេះ?

21325878_1958647141077593_257416868_n-1132x670.jpg

តាម ការ ឲ្យ ដឹង ពី សាលាក្រុង ភ្នំពេញថា កាន់ តែ មាន ការ រីក ធំឡើង និង មាន ក្រុម ហ៊ុន វិនិយោគ ចូល មក បណ្ដាក់ ទុន គ្រប់ ទិស ទី ស្រប ពេល ដែល ប្រជាជន នៅ ទីក្រុង ភ្នំពេញ ត្រូវ បាន សន្មត ថា នឹង កើន ឡើង ដល់ ចំនួន ២,៥០ លាន នាក់ គិត ត្រឹម ឆ្នាំ ២០៣៥ ដូច្នេះ ការ សាង សង់ ផ្ទះ ក៏កាន់ តែរីក ច្រើន ដូច គ្នាដែរ ។

លោក ហ៊ឹម សីហា អ្នក សរសេរ របាយ ការណ៍ និង ជានាយក ផ្នែក ស្រាវជ្រាវ ប្រចាំ ក្រុមហ៊ុន អចលន ទ្រព្យ VTrust បាន លើក ឡើង ថា « ខ្ញុំ គិត ថា គ្មាន វិបត្តិ ផ្នែក អចលន ទ្រព្យទេ ក្នុងរយៈ ពេលពីរបី ឆ្នាំខាង មុខនេះ ដោយ គ្រាន់ តែថា ទីផ្សារ អចលន ទ្រព្យ អាច ដើរ យឺត ជាង ប៉ុន្មាន ឆ្នាំមុន បន្ទិចប៉ុណ្ណោះ »។

លោក បន្ដថា ចំពោះ ការផ្គត់ផ្ទះ បុរី នៅ មិន ទាន់ លើស តម្រូវ ការ នោះទេ គ្រាន់ តែ ទីផ្សារ អាច ស្រូប យក ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ដ៏ ច្រើន សន្ធឹក សន្ទាប់ នាពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ មាន ការ យឺត យ៉ាវ បន្តិច ប៉ុណ្ណោះ។

ចំពោះ ខុនដូវិញ អាច លើស តម្រូវ ការ នាពេល បច្ចុបន្ន ពីព្រោះ ការ ស្រូប យក របស់ ទីផ្សារ យឺត ខ្លាំង រីឯការ ផ្គត់ ផ្គង់ វិញ លើស ពីតម្រូវ ការពិត (real demand) និង តម្រូវការ រំពឹង លក់ ចំណេញ (speculative demand) បាន ថយ ចុះ ដូច្នេះ គម្រោង មួយ ចំនួន តូច ដែល ត្រូវការ ថវិការ ពីការលក់ មុន គម្រោង ដើម្បី សាង សង់ នឹង ជាប់ គាំង ។

លោក សីហា បាន បញ្ជាក់ថា «សរុប ទៅ ទីផ្សារ ខុនដូ នឹង មាន តម្រូវ ការ ល្អជាង នេះ នៅ ប្រហែល ជាង ៥ឆ្នាំ ខាង មុខ ទៀត នេះ គឺ ដោយ សារ តែ ប្រ ជា ជន ជា ពិសេស គ្រួសារ ជំនាន់ ថ្មី មួយ ភាគ តូច អាច នឹង ងាក មក រស់ នៅ ក្នុង ខុនដូ ក្នុង ឬ ក្បែរ ក្រុង សម្រាប់ ភាព ងាយ ស្រួល ក្បែរ កន្លែង ការ ងារ និង ចរាចរណ៍ ហើយ និន្នា ការ នេះ នឹង ជា គម្រូ ទាក់ ទាញ គ្រួសារ ដ៏ទៃ ឲ្យ មក សាកល្បង តាម» ។

ចំពោះ ការ លើក ឡើងថា «តើគួរ លក់ ផ្ទះ ឲ្យ បាន មុន ពេល បោះ ឆ្នោត ខាង មុខ នេះទេ »?

លោក សីហា បាន ពន្យល់ ថា «គឺ អាស្រ័យ លើ បុគ្កល ម្នាក់ៗ ។ បើពួក គាត់ ត្រូវការ ថវិការ ពីការ លក់ផ្ទះ គាត់ អាច សម្រេច ចិត្ដ លក់។ ចំពោះ ខ្ញុំ យល់ ឃើញ ថា ពេល នេះ គួរទិញ ល្អជាង ព្រោះ ថា តម្លៃ ឥលូវ កំពុង នៅ ថេរ ឬកើន យឺត ប៉ុន្ដែ ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ទៅ មុខ ទៀត តម្លៃ ផ្ទះ អាច ស្ទុះ ឡើង វិញ ដោយ តំបន់» ។

ខណ្ឌ មាន ជ័យ ដែល រួមមាន សង្កាត់ ស្ទឹង មាន ជ័យ បឹងទំពុន ចាក់ អង្រែលើ និង ចាក់ អង្រែ ក្រោម បាន បង្ហាញ នូវការ អភិវឌ្ឍ យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង រយៈ ពេល ៥ ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ។

តាម របាយ ការណ៍ វាយ តម្លៃ អចលន ទ្រព្យ ចុង ក្រោយ របស់ ក្រុមហ៊ុន VTrust Appraisal ដែលមាន ចំណង ជើង ថា «Mean Chey Market Review Q1 2017» បាន បង្ហាញ ថា ខណ្ឌ នេះ មាន សន្ទុះ អភិវឌ្ឍន៍ ខ្លាំង ទាំង ផ្នែក សំណង់ លំនៅ ឋាន និង វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម ។

ដោយ សារតែ តម្លៃ ទីផ្សារ អចលនទ្រព្យ មិន អំណោយ ផល កាលពី ឆ្នាំមុន តម្លៃដី នៅ ខណ្ឌ មាន ជ័យ ឆ្នាំនេះ កើន ឡើង បាន ៥,៦០ ភាគរយ បើធៀប នឹង ឆ្នាំមុន ។

កាលពី ឆ្នាំមុន គម្រោង ធំៗ ក្នុង ខណ្ឌ នេះ ដែល រួមមាន ទាំង គម្រោង ទីក្រុង រណប ING City ដែលមាន ផ្ទៃដី ដល់ ទៅ ២៥៧២ ហិកតា បាន បន្តការ ទាក់ ទាញ វិនិយោ គិន កាន់ តែច្រើន និង អ្នកទិញ ដីធំៗ ជាច្រើន ផងដែរ ។

ទោះ បីជា យ៉ាង ណា សំណង់ លំនៅ ឋាន កម្ពស់ ទាប ចំនួន ១៥០០ បាន សាងសង់ រួចរាល់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយ នៅ ដំណាច់ ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ នឹងមាន សំណង់ លំនៅ ឋាន ថ្មី ចំនួន ២៧០០ យូនីត ថែម ទៀត នៅក្នុង សង្កាត់ ស្ទឹង មាន ជ័យ ដែល ធ្វើឲ្យ សំណង់ លំនៅ ឋាន កម្ពស់ ទាប សរុប នៅក្នុង ខណ្ឌ មាន ជ័យ មាន រហូត ដល់ ចំនួន ៩៤០០ យូនីត ។

ការពង្រីក ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ និង ផ្លូវ ទទឹង ផ្លូវ ថ្នល់ ក៏បាន ធ្វើ ឲ្យតម្លៃ ដីកើន ឡើង ផងដែរ ។ ក្នុង សង្កាត់ ស្ទឹង មាន ជ័យ តម្លៃដី គឺមាន ចន្លោះ ពី ១៤៥០ ទៅ ៤៤៧០ ដុល្លារ ក្នុង មួយ ម៉ែត្រ ការ៉េ នេះក៏ ដោយ សារ តែ ការ ពង្រីក មហា វិថី សម្តេច មុនី រ៉េត (ផ្លូវ លេខ ២១៧) និង ផ្លូវ ចម្ការ ដូង ។

របាយ ការណ៍ ខាង លើ ក៏បាន បង្ហាញ ថា ការពង្រីក ទីក្រុង មិនមែន ធ្វើតែ ទៅខាង ខណ្ឌ មានជ័យ នៃ ភាគ ត្បូង ក្រុង ភ្នំពេញ នោះ ទេ។ ការពង្រីក ទីក្រុង នាពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ គឺធ្វើ ឡើង ទៅ គ្រប់ ទិសទី ពិសេស ទៅ ខាង ខណ្ឌ សែន សុខ នៅ ភាគ ខាង ជើង ពោធិ៍ សែន ជ័យ នៅ ខាងលិច និង ជ្រោយ ចង្វារ នៅ ខាង កើត ។

របាយ ការណ៍ នេះ ក៏បាន បង្ហាញ ពីចំណុច អភិវឌ្ឍ លេច ធ្លោ ក្នុង លំដាប់ ទី១ គឺ ខណ្ឌ ពោធិ៍សែន ជ័យ ដែល មាន សំណង់ លំនៅ ឋាន កើន ដល់ ២៦៩០០ យូនីត មាន ខ្លះសង់ រួចរាល់ និង ខ្លះ ទៀត កំពុង សាង សង់ ។

ចំពោះ ខណ្ឌ សែន សុខ ជាប់ ចំណាត់ ថ្នាក់ លេខ ២ ដោយ មាន លំនៅ ឋាន ចំនួន ១៨៤០០ យូនីត បាន សាង សង់ រួចរាល់ និង ខ្លះ ទៀត កំពុង សាង សង់។ បើតាម លោក ហ៊ឹម សីហា «ទាំង នេះ ជា សក្ខី ភាព បង្ហាញ ពីការ ពង្រីក ទីក្រុង ស្រប ពេល ដែល គម្រោង សំណង់ លំនៅ ឋាន ហាក់ ផុស ចេញ ឡើង នៅ គ្រប់ ទិសដៅ នៃទីក្រុង ដែល បង្កើត នូវ បណ្តុំ សហគមន៍ ដែល ជួយ សម្រួល ដល់ភាព តាន តឹង នៃចរន្ត ចរាចរណ៍ ក្នុង ទីក្រុង និង ការប្តូរ ទៅរស់ នៅ តាម ជាយក្រុង ដែល មាន តម្លៃ ទាប ជាង ទៅវិញ » ។

លោក វ៉ន ចាន់ថន អគ្គ នាយក ក្រុមហ៊ុន ថោន ស៊ីធី រៀល អេស្ទេត បាន លើក ឡើង ដែរថា ចំពោះ ការ ទិញ ឬ លក់ អចលន ទ្រព្យ នៅ ក្នុង អំឡុង ពីរ ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ នឹង មិន មាន ជា បញ្ហា អ្វី កើត ឡើង នោះទេ គឺ អាស្រ័យ ទៅ លើ ម្ចាស់ អចលន ទ្រព្យ ថា តើ ពួគាត់ ចង់ ទិញ ឬក៏លក់ ។

លោក បាន បន្ដ ថា «ខ្ញុំ គិតថា មិន មាន រឿង អ្វី ដែល ជា ការ ព្រួយ បារម្មណ៍ទេ ។ បើ យើង គិត ថា វាអាច មាន ហា និភ័យ ព្រោះ ការ បោះឆ្នោត នោះ ខ្ញុំ គិត ថា វា មិន អាច មាន ហានិភ័យ អ្វី នោះទេ ព្រោះខ្ញុំ ក៏ ធ្លាប់ បាន ឆ្លង កាត់ ការ បោះ ឆ្នោត តាំង ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ មក ម្លេះ ទោះ បី មាន ការ បោះឆ្នោត ប៉ុន្ដែ តម្លៃ ដី នៅតែ ឡើង តាម ក្រាហ្វិក របស់វា រហូត ។ ដូច្នេះ តាម បទពិសោធ របស់ខ្ញុំ បញ្ហា ទាក់ទិន ទៅនឹង ការ បោះ ឆ្នោត នឹង មិន មាន ឥទ្ធិពល ទៅ ដល់ ការ ទិញ លក់ អចលន ទ្រព្យ នោះទេ» ។

លោក ចាន់ថន បាន លើក ឡើង ថា សព្វ ថ្ងៃ នេះ មាន តែ ខ្វះ របស់ ទិញ ទៅវិញ (អចលទ្រព្យ) ដូច យើង មើល ឃើញ អញ្ចឹង នៅ តាម តំបន់ មួយ ចំនួន ក្នុង ទីក្រុង ភ្នំពេញ ដូចជា តំបន់ បឹង កេងកង ទួល ទំពូង ឬ តំបន់ ព្រះសីហុ រក តែ កន្លែង ទិញ មិន បាន ផង។

លោក លើក ឡើង ទៀត ថា សព្វថ្ងៃ នេះ យើង មើល ទៅ ហាក់ ស្ងប់ស្ងាត់ បន្ទិច ចំពោះ ការ ទិញ លក់ នៅ ក្នុង ក្រុង ភ្នំពេញ ប៉ុន្ដែ តាម ពិត មិន មែន ស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះ អត់ មាន អ្នក ទិញ នោះ ទេ ស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះ នៅ ក្នុង ក្រុង មិន មាន អ្នក លក់ តែ សន្ទុះ ទិញ លក់ បែរ ទៅ កើន ឡើង ទៅ ជាយ ក្រុង ទៅ វិញ ។

លោក បាន មើល ឃើញ ថា សន្ទុះ នៃការទិញ អចលន ទ្រព្យ មាន ការកើន ឡើង នៅតាម ជាយ ក្រុង ព្រោះ ប្រជា ពល រដ្ឋ ភាគ ច្រើន ពួកគាត់ មាន ទុន មិន ដល់ ១លាន ដុល្លារ ឬ ត្រឹម កន្លះលាន ដុល្លារ ដូច ច្នេះ ពួក គាត់ បែរ ទៅ ទិញ នៅ ជាយ ក្រុង ទៅវិញ ប៉ុន្ដែ មិន មែន បញ្ជាក់ ថា នៅ ក្នុង ក្រុង មិន មាន អ្នក ទិញ នោះទេ បើ សិន ជា មាន ដី ឬផ្ទះ នៅ ទីតាំង ល្អណា មួយ ដាក់ លក់ ប្រាកដ ជា មាន អ្នក វិនិយោគ ទិញ យក ភ្លាម មិន ខាន ។

ចំពោះ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ខុនដូ និង តម្រូវ ការ នាពេល បច្ចុប្បន្ន និង ទៅអនាគត លោក ចាន់ថន បានមើល ឃើញ ថា អាស្រ័យ ទៅលើ ដង់ស៊ីតេ របស់ ប្រជាជន កាល ណា ដង់ស៊ីមាន ការ កើន ឡើង តម្រូវ ការ ក៏ច្រើនមាន ទៅ តាម នោះដែរ។

លោក បញ្ជាក់ថា «ការ សាងសង់ ខុន ដូរ និង ការ ផ្គត់ ផ្គង់ នាពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ នៅ តែ មាន តម្រូវ ការ តែ ប្រជាជន ខ្លះ ពួគាត់ នៅ មិន ទាន់ អាច ផ្លាស់ ប្ដូរ ផ្នត់ គំនិត មក រស់ នៅ ខុនដូ ទាំងស្រុង តែ ទៅ ថ្ងៃ មុខ កំណើន នេះ នឹង កើន ឡើង។ យើង មើល ទៅ ដូចជា ឃើញ ថា តម្រូវ ការ បស់ ប្រជាជន ចំពោះ ខុនដូរ មាន ការ ធ្លាក់ចុះ តាម ពិត មិនមែនទេ តម្រូវ ការ មាន ការ កើន ឡើង ប៉ុន្ដែ ដោយ សា ការ ផ្គត់ ផ្គង់ មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង ច្រើន ការសាង សង់ ក៏កើន ឡើង ដូច្នេះ យើង មើល ទៅ ដូច ជា សន្ទុះ នៃ ការ ទិញ មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ អញ្ចឹង »។

តាម របាយ ការណ៍ ទីផ្សារ H1 ២០១៦ ក្នុង ពេល ថ្មី ដោយ ក្រុម ហ៊ុន ប្រឹក្សា យោបល់ ផ្នែក អចលន ទ្រព្យ សាកល ឯករាជ្យ Knight Frank បាន បញ្ជាក់ តាម ការប្រមូល ទិន្នន័យ ពីសកម្ម ភាព ទីផ្សារ អចលន ទ្រព្យ អំឡុង ពាក់ កណ្តាលឆ្នាំ ដំបូង នៃការ រួម បញ្ចូល គ្នា ជាមួយ ការ បង្ហាញ ជាមុន ដ៏ គួ រឲ្យ ទាក់ ទាញ នឹង កើន ឡើង នៅ ពេល អនាគត ។

ប្រធាន សមាគម អ្នកវាយ តម្លៃ និង ភ្នាក់ងារ អចលន វត្ថុ កម្ពុជា លោក គីម ហ៊ាង បាន ថ្លែងថា នៅ ឆ្នាំនេះ ពិតជា មាន ភាព ចម្លែក ព្រោះ សកម្មភាព ដោះដូរ នៅ តែមាន ភាព សកម្ម ទោះ ជាការ បោះ ឆ្នោត ជិត ចូល មក ដល់ ក្តី តម្លៃ ដីធ្លី នៅតែ បន្ត ឡើង ថ្លៃ ដោយ សារ មាន សកម្មភាព ទិញ លក់ ច្រើន ខុសពី ពេល កៀក បោះ ឆ្នោត កន្លង មក ដែល ដីធ្លី ស្ថិត ក្នុង សភាព ទ្រឹង។

បើយើងមើលគម្រោងធំៗដែលកំពុងសាងសង ដូចគ្មានខ្វល់ពីការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ យើងនឹងអាចមើលឃើញថា ពីរបីឆ្នាំខាងមុខនៅតែល្អសម្រាប់វិស័យអចលទ្រព្យរបស់កម្ពុជា។ ផ្សារអីុអនទី២ នៅភ្នំពេញថ្មី ជាកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តអ្នករកសីុខាងអចលនទ្រព្យទាំងអស់ថា ក្តីសង្ឃឹមមានច្រើនណាស់សម្រាប់ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា។

បើតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញខាងលើ ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ ជាក់លាក់ផងនោះ យើងអាចទាញការសន្និដ្ឋានថា គ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវភ័យនាំគ្នាលក់អចលនទ្រព្យ ព្រោះតែការបោះឆ្នោតខាងមុខទ្បើយ។ ទោះយ៉ាងណា យើងក៏ត្រូវបន្តធ្វើការវិនិយោគលើ វិស័យនេះ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដែរ។

តាម របាយ ការណ៍ ទីផ្សារ H1 ២០១៦ ក្នុង ពេល ថ្មី ដោយ ក្រុម ហ៊ុន ប្រឹក្សា យោបល់ ផ្នែក អចលន ទ្រព្យ សាកល ឯករាជ្យ Knight Frank បាន បញ្ជាក់ តាម ការប្រមូល ទិន្នន័យ ពីសកម្ម ភាព ទីផ្សារ អចលន ទ្រព្យ អំឡុង ពាក់ កណ្តាលឆ្នាំ ដំបូង នៃការ រួម បញ្ចូល គ្នា ជាមួយ ការ បង្ហាញ ជាមុន ដ៏ គួ រឲ្យ ទាក់ ទាញ នឹង កើន ឡើង នៅ ពេល អនាគត ។

លោក Ross Wheble ប្រធាន ក្រុមហ៊ុន Knight Frank កម្ពុជា បាន លើក ឡើង ថា ប្រសិន បើ គ្រប់ ចំណុច ដំណើរ ការ បាន ល្អរ បាយ ការណ៍ បង្ហាញ ថា កម្ពុជា មាន សក្តា នុពល ដើម្បី ឈាន ចូល ជាសមាជិក និង ប្រតិ បត្តិ ការ ការងារ ប្រសើរ ឡើង នៅ អាស៊ី អា គ្នេយ៍ តាម រយៈ ដំណើរ ការធ្វើ ពិពិធកម្ម «គឺរំពឹង ថា កំណើន ខ្លាំងក្លា នឹង មាន បន្ត ទៀត» ។

ចំពោះ វិស័យ ការិយា ល័យ នៅ ក្រុង ភ្នំពេញ ការ ចាប់ ផ្តើម នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ដែល បញ្ចប់ ការ សាង សង់ អគារ ការិ យាល័យ ធំៗ ចំនួន៣ ដែល ទំហំសរុប ចំនួន ៥,០០០ ម៉ែត្រ ការ៉េ ពាក់ កណ្តាល ទី២ នៃឆ្នាំ សម្រាប់ វិស័យ ការិយា ល័យ ប្រហែល មើល ឃើញ ថា មាន ការ ប្រែប្រួល ខុស គ្នា តិច តួច នៅ ពេល ដែល ក្រុម ហ៊ុន ចាប់ ផ្តើម ចាប់ អារម្មណ៍ ការិយាល័យ ពាណិជ្ជ កម្ម លំដាប់ ខ្ពស់ និង ប្តូរ ទៅ ជាអគារ ការិយា ល័យ Grade A និង Grade B ដោយសារ តែការ លំបាក នៃ យូនីត Grade C ត្រូវធ្វើការ ផ្លាស់ ប្តូរ បទ បញ្ជារ និង គុណ ភាព ។

តម្រូវ ការសម្រាប់ ប្រភេទ អាគារ លំដាប់ ខ្ពស់ បានលេច ឡើង ជាមួយ គម្រោង មួយ ចំនួន ដែល ឃើញ មាន ចំនួន នៃការស្នើរ សុំកាន់ តែច្រើន ឡើង ដូចជា ក្នុង ករណី អាគារវឌ្ឍនៈ ដែល ភាគរយ នៃការកាន់ កាប់ ជិត ៥០% ពេល បច្ចុប្បន្ន។ នេះប្រហែល ជាហេតុផល ថា ហេតុអ្វី បាន ការផ្គត់ផ្គង់ ភាគច្រើន ហូរចូល នៅ ពីរ បីឆ្នាំ បន្ទាប់ គឺជាអគារ Grade A ។ ទាំងនេះ នឹងរួម បញ្ចូល ទាំង ប្រភេទ យូនីត នឹងមក ជាមួយ នឹង ការ បញ្ចប់ គម្រោង ដូចជា នៅ Exchange Square, Diamond Twin Tower, និង Olympia City ។

របាយការណ៍ ដដែល បាន បង្ហាញ ថា ក្នុងរយៈ ពេលមធ្យម ប្រទេសនេះ គឺរំពឹងថា នឹង ទទួល បាន អ្នក វិនិ យោគទុន បរទេស ច្រើន ឡើង សម្រាប់ ទីផ្សារ ការិយាល័យ ដែល តម្លៃ ប្រហែល នៅ បន្តកើន ឡើង ពីអត្រា បច្ចុប្បន្ន ៤,៩០០ដុល្លារ ក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ។ នេះ ចង្អុល បង្ហាញ ថា ក្រុម ហ៊ុន ធំៗ កំពុង ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ ធ្វើ អាជីវ កម្ម នៅ ក្នុង ប្រទេស នេះ ។

ថ្វីបើ បច្ចុប្បន្ន ការ កាន់ កាប់ បោះ ជំហាន យឺត ភាគរយ រក្សា នៅដដែល សម្រាប់ ផ្សារ ដែល ស្ថិត នៅក្នុង ទី តាំង ល្អដូចជា ផ្សារ ទំនើប Aeon ដែល មានការ ពេញ ចិត្ត រហូត ដល់ ៩៥.៨% ប៉ុន្តែ ការគេច ផុត ពី គ្រោះ ថ្នាក់ នេះ ប្រហែល មិនបាន យូរអង្វែង ដោយ សារ គម្រោង ទីតាំង លក់រាយ សម្រាប់ អ្នក មកថ្មី រំពឹង ថា នឹង មាន ការប្រកួត ប្រជែង នៅឆ្នាំ ២០២០។

របាយការណ៍ បង្ហាញ ថា កំណើន សរុប នៃ គម្រោង ក្នុង កន្លែង លក់ រាយ មាន ប្រហែល ២០៩ ភាគរយ ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែ នេះ ប្រហែល មិន មែន ជា បញ្ហា អាក្រក់ សម្រាប់ អាជីវកម្ម នោះទេ។ ដោយ សារ ជា មួយ នឹង ការកើន ឡើង នៃ ចំនួន កន្លែង លក់ រាយ ដែល មាន តម្លៃ លក់រាយ នឹង កាន់តែ មាន ការប្រកួត ប្រជែង ផ្ទុយ ពីតម្លៃ បច្ចុប្បន្ន ពី១០ដុល្លារ ទៅ៧០ ដុល្លារ ក្នុង១ម៉ែត្រ ការេ ។

ចំណែក វិស័យ សណ្ឋាគារ ទោះបី ជាភាគ ច្រើន នៃសេវា កម្ម អាផាតមេន បានគ្រប់ គ្រង ដោយ ម្ចាស់ ក្នុង ស្រុក ក៏ដោយ តែទំងន់ នៃទីផ្សារ គឺពឹង ផ្អែក លើ ជន បរទេស ឲ្យជួល និង កាន់ កាប់ អចលន ទ្រព្យ ទាំង នោះ។ ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន មាន ប្រ ហែល ៤,០១៧ យូនីត និង ប្រហែល ជា ១,៧៣០ យូនីត បន្ថែម ទៀត គួតែ បញ្ចប់ ការសាង សង់ នៅ ឆ្នាំ២០១៨ ដែល រំពឹង ថា នឹង បង្ក ឲ្យ មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង នូវ តម្លៃ ជួល ដែល បច្ចុប្បន្ន តម្លៃពី ៦៦៧ ដុល្លារ ទៅ ៤,០០០ ដុល្លារ ក្នុង១ខែ អាស្រ័យ ថាតើ មាន តម្រូវ ការ ទីផ្សារ ខ្ពស់ ឫក៏មិនមាន ។

ការ សាងសង់ ខុនដូ និង សេវា កម្ម អាផាត មេន ខ្នាតតូច នឹង ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ថយ ចុះ នូវ តម្លៃ បច្ចុប្បន្ន នៃ សេវា កម្ម អាផាតមេន ។ វិស័យ ខុនដូ បច្ចុប្បន្ន ប្រហែល ជាវិស័យ ជោគ ជ័យ បំផុត ក្នុង វិស័យ អចលន ទ្រព្យ កម្ពុជា ដោយ ឃើញ មាន ទីផ្សារ ៤.៩% កើន ឡើង អំឡុង បីបួនខែ ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ២០១៧នេះ ។ វាបាន កើន ឡើង សរុប ដល់ ២,៧៩៧ យូនីត ដោយ បន្ថែម ការផ្គត់ផ្គង់ រួម បញ្ចូល ការ អភិ វឌ្ឍន៍ ដូច ជាគម្រោង The 240 គម្រោង Galaxy residences និង គម្រោង 9 East ខណៈ ចំនួន ៩២៩ យូនីត ត្រូវ បាន លក់ ចេញ អំឡុង ពាក់ កណ្តាល ឆ្នាំ២០១៦ ។ ទាំង នេះ បាន បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ការ ថយ ចុះ ប្រហែល ២៦,៧% តាំង ពីឆ្នាំ ទៅមិញ ។

គម្រោង ប្រភេទនេះ កាន់តែ ច្រើន ឡើង បានរំពឹង ថា នៅក្នុង ឆ្នាំបន្ទាប់ ហើយ ៧៤ គម្រោង កំណត់ ថា នឹង បញ្ចប់ នៅឆ្នាំ ២០២០ ។ ៧២% នៃគម្រោង ទាំងនេះ នឹង ត្រូវធ្វើ ទៅ ជាគម្រោង ខុនដូ លំដាប់ខ្ពស់ ។

សម្រាប់ តម្លៃ សរុប នៅតែ ស្ថិត ក្នុង តម្លៃ ខ្ពស់ កម្រិត មធ្យម ចំនួន ៤,០០០ដុល្លារ ក្នុង១ខែ ។ នេះ ជា ហេតុ ផល ថា ហេតុអ្វី ដែល វាជា ការប្រសើរ បំបែក ចេញ ឫផ្លាស់ ប្តូរទៅ តំបន់ ជាយ ក្រុង ដែល តំបន់ នោះ ដីមាន តម្លៃទាប ហើយ គោល គំនិត នៅ មាន ភាព ងាយ ស្រួល ។

ការអនុវត្តន៍ ច្បាប់ កាន់ តែតឹង តែង ក៏ជាកត្តា មួយ ក្នុងការ ទាញ យក ចំណាប់ អារម្មណ៍ នៃអ្នក អភិវឌ្ឍន៍ និង វិនិយោ គិន បរទេស ដែល មាន ការព្រួយ បារម្ភ ខ្លាច បាត់ បង់ ប្រាក់ ដោយ សារ តែគោល នយោបាយ មិន ត្រូវ បាន អនុវត្តន៍ និង មិន ច្បាស់លាស់ ។ គម្រោង ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ៏ងាយ ស្រួល សម្រាប់ អ្នក ក្នុង ស្រុក ហើយ ជន បរទេស ក៏កាន់ តែមាន ភាព ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ វិនិយោគ ដែរ ៕

អត្ថបទ៖ វ៉ន ដារ៉ា

ប្រភព៖
Business Cambodia.com
You have to log in before you can reply Login | Register Now

Points Rules

GO TopFast RepPreviousNext ThrBack LisCustomerMobile V
To Top