• jupi
  • Moderator

11Follower

  • jupi
Facebook Twitter Google+ Share

យុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton ស្តីពីរដ្ឋ Utah

[Copy link]
409220 0
Share

Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

យុទ្ឋនាការនេះគឺបន្ថែមបុគ្គលិកថ្មីនៅon the ground andflying surrogatesក្នុងរដ្ឋក្នុងការដេញថ្លៃturn blue, sourceប្រាប់អ្នកសារពត៌មានBuzzFeed។
SALTLAKE CITY — លោកស្រី Hillary Clinton បានធ្វើរឿងមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់deep-red ក្នុងរដ្ឋ Utah ក្នុងវគ្គសប្តាហ៏ផ្តាច់ព្រ័តនៃប្រាជាធិបតេយ្យដោយយោងទៅតាមការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែង។
យុទ្ឋនាការលោកស្រី Clinton ដែលបើកគម្រោងដំបូងនៅក្នុងSalt Lake City នៅកំឡុងរដូវក្តៅនឹងបន្ថែមបុគ្គលិក ៥នាក់ទៅលើប្រតិបត្តិការនេះដោយរហ័សនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដោយយោងទៅតាមកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងរដ្ឋ។ យុទ្ឋនាការនេះដែរតែងតែflying surrogates ទៅក្នុងរដ្ឋ Utah ហើយក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមwar chest ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមូលនិធិហើយនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការនៅក្នុងរដ្ឋ។
ការបដិសេធយុទ្ឋនាការការពិភាក្សាអំពីថាតើមានលុយប៉ុន្មានដែលនឹងធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងរដ្ឋUtah ហើយ two sourcesជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៃយុទ្ឋសាស្ត្រដែលនិយាយពីthe totalsum នឹងអាចតូចជាងការចំណាយនៅក្នុង Arizona ការអភិរក្សប្រពៃណីដទៃទៀតក្នុងរដ្ឋដែលលោកស្រីClinton កំពុងមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើគឺរដ្ឋ Utahblue.
Marlon Marshall ជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ឋនាការរបស់លោកស្រីClinton បានននិយាយថា មានយុទ្ឋនាការដែលអាចជឿទុកចិត្តមួយបានឲ្យដឹងថាវាពិតជាមានការបាញ់ដ៏មិនគួរឲ្យពេញចិត្តបំផុតពិតប្រាកដមូយនៃរដ្ឋbattleground ។
“វាមិនមានការសង្ស័យទេ ដែលថា DonaldTrump’s អាក់អន់ចិត្តលើវោហាសាស្ត្រដែលទាក់ទងលើរដ្ឋUtah ការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមក”Marshall បានប្រាប់t BuzzFeed Newsឲ្យដឹងថាការបន្ថែម “ពួកយើងនឹងបង្កើតការវិនិយោគមួយដែលនិយាយទៅលើកអ្នកបោះឆ្នោតនិងជ័យជំនះជាមួយរដ្ឋ Utah។”
គុណលក្ខណៈរបស់ក្រុមលោកស្រី Clinton គឺមានបទបង្ហាញរបស់លោកស្រីទៅលើការធ្លាក់ចុះសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកTrump ហើយជាមួយនឹងការរះឡើងនៃ Evan McMullin ការអភិរក្សបេក្ខជនមួយដែលមានsplit the state’s Republican voters. ថ្មីៗនេះ លោកស្រី Clintonបានបង្ហាញ ផ្នែកមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Utah Trumpហើយនឹងស្ទើរតែការដំណើរការនៅលើបីផ្លូវរបស់ McMullin។
ដោយយោងទៅតាមការភាពជិតស្និតរបស់លោកស្រី Clinton យុទ្ឋនាការការពិភាក្សាការប្រកួតប្រេជែងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដំបូងរដ្ឋUtah  រដ្ឋមួយដែលមិនមានភាពរលូននៃរដ្ឋUtah blue នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យមួយតាំងពីឆ្នាំ១៩៦៤  បន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហាញពីបទវិចារណាកថាយ៉ាងទូលំទូលាយមួយជាសាធារណៈនៅខែសីហា។បេក្ខជនប្រើចន្លោះរបស់នាងនៅក្នុងកាសែតស្តីពី MormonChurch-owned ទៅជាការខ្សែអាត់សម្លេងសំងាត់របស់នាងនៅលើបញ្ហាសេរីភាពសាសនាជាលេខាធិការនៃរដ្ឋ។អត្ថបទវិចារណកថាបានទទួលការកោតសរសើរយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងរដ្ឋUtah សម្រាប់វាផងដែរ  បទពិសោធន៍បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅអ្នកបោះឆ្នោតរបស់Mormon ហើយមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលលើចំណេះដឹងដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៃជំនឿប្រវត្តិសាស្ត្រនិង​វប្បធម៌។ មិនយូរបន្ទាប់ពីហ្នឹងទេ យុទ្ឋនាការជ្រើសរើសពត៌មាននៃ“Mormons សម្រាប់ក្រុមលោកស្រី Hillary” មួយ។
គម្រោងក្រុមរបស់លោកស្រី Clintonបានបន្តទីលាននៃ LDS អ្នកបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសប្តាហ៍ផ្តាច់ព្រ័ត។Steve Piece, a Washington-based យុទ្ឋសាស្ត្រប្រធានាធិបតេយ្យ Mormonគឺចូលរួមយុទ្ឋនាការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងរដ្ឋ Utah។ហើយសប្តាហ៍នេះ អតីត Sen លោក LarryPressler ជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលបានផ្លាស់ប្តូរ Mormonismកាលពីឆ្នាំមុន និងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់លោកស្រី Clinton ឆ្លងកាត់រដ្ឋ។នៅពេលដែលដូចគ្នាមួយ យុទ្ធសាស្ត្រលោកស្រី Clintonប្រហែលកំណត់ទៅលើការជួបជុំ វាជាមូលដ្ឋានរីកចម្រើននៅក្នុងរដ្ឋ។ កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រ GloriaSteinem បានចារការជួបជុំសម្រាប់លោកស្រី Clinton ក្នុងរដ្ឋSalt Lake City។

បកប្រែ៖jupi
ប្រភព៖ BuzzFeed News

sub-buzz-20681-1477074033-1.jpg
You have to log in before you can reply Login | Register Now

Points Rules

GO TopFast RepPreviousNext ThrBack LisCustomerMobile V
To Top